Szkoła Ekopoetyki

 

REKRUTACJA  ZAMKNIĘTA!

 

Szkoła Ekopoetyki nie jest szkołą pisania. Jej cel to wyrobienie w słuchaczkach i słuchaczach ekokrytycznej refleksji, a więc zmiana ich sposobu myślenia, skierowanie uwagi na relacje pomiędzy istotami ludzkimi a nie-ludzką naturą.

 

O szkole

Pierwsza w Polsce, roczna Szkoła Ekopoetyki rusza w czerwcu 2020 roku w Instytucie Reportażu. Autorką jej programu jest dr hab. Julia Fiedorczuk, pisarka, poetka, tłumaczka i krytyczka literacka, adiunkt w Zakładzie Literatury Amerykańskiej Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pomysłodawcą i współtwórcą szkoły jest Filip Springer, pisarz i fotograf związany z Instytutem Reportażu, koordynator programowy festiwalu MiedziankaFest.

Dla kogo jest szkoła?

Uczestniczkami i uczestnikami kursu mogą zostać osoby posiadające wyższe wykształcenie lub studentki i studenci ostatnich lat studiów. Zapraszamy autorki i autorów posiadających co najmniej trzy publikacje (artykuły, opowiadania, książki, zbiory poezji, inne formy literackie) w tytułach opatrzonych numerami ISBN/ISSN. Aby uczestniczyć w szkole niezbędna jest znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym swobodne czytanie tekstów literackich.
Więcej w zakładce Rekrutacja.

Treść

Na kolejnych zjazdach zapoznamy Was z podstawowymi dla ekokrytyki i ekopoetyki pojęciami takimi jak: Antropocen, antropocentryzm i biocentryzm, bioregionalizm, biosemiotyka, antropomorfizm, biofilia, sprawiedliwość ekologiczna, pastoralizm, ekologie miejskie, trzeci pejzaż. Przyjrzycie się fundamentalnemu dla naszej cywilizacji i bardzo problematycznemu rozróżnieniu między naturą i kulturą. Wraz z zaproszonymi gośćmi rozprawicie się z mitami postępu, sielanki i apokalipsy. Potem podejmiecie wyzwanie zbudowania nowych, ekologicznie świadomych, wyobrażeń, poprzez analizę znanych i nieznanych utopii i dystopii. Wszystko to po to, by móc twórczo odnosić się do wyzwań stawianych przed nami przez hiperobiekt, jakim jest katastrofa ekologiczna.

Forma

Spodziewajcie się wędrówek po górach, rzekach,polach i lasach. Będziemy dużo działać w terenie, grzebać w ziemi, dyskutować przy ogniskach, spać pod namiotami, moknąć w marszu i marznąć w czasie odpoczynków. Odwiedzimy kluczowe dla tematów kolejnych zjazdów miejsca. Zajrzymy w głąb odkrywki węgla brunatnego, by na własnej skórze poczuć ziejącą z niej grozę. Zachwycimy się wschodem słońca nad Sudetami, by utwierdzić się w przekonaniu, że naprawdę jest o co walczyć. Będziemy czytać swoje i cudze teksty – na głos i w ciszy.

Oprócz tego wszystkiego odbywać się będą także tradycyjne wykłady oraz warsztaty w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie.

Warunkiem zaliczenia Szkoły będzie aktywny udział w zjazdach oraz przygotowanie tekstu bazującego na wiedzy i doświadczeniach zebranych w toku szkoły. Tekst zostanie poddany omówieniu i ocenie całej grupy.

Na zakończenie Szkoły każdy kto spełni warunki zaliczenia otrzyma certyfikat.

Koszty noclegów w czasie zjazdów wyjazdowych pokrywa Instytut Reportażu.

Uczestnicy powinni być przygotowani do biwakowania – posiadać namiot, matę do spania, śpiwór i sprzęt oraz odzież umożliwiające wędrówkę w zmiennych warunkach.

Koszty dojazdu na zjazdy, wyżywienia w ich trakcie oraz wydatki związane z realizacją tekstu zaliczeniowego pokrywają Uczestnicy.

 

Pytania w sprawie szkoły: aleksandra.migacz@instytutr.pl

 

Szkołę Ekopoetyki wspierają:

   EIT Climate-KIC

Pismo   Pismo. Magazyn Opinii

Unknown  Przestrzeń from Facebook

„Wszyscy o wszystkim mało wiemy”