Kalendarz

W Polsce   22.11.2019   piątek   18:00 - 19:30

Spotkanie z Maciejem Wasielewskim „Niewidzialna ręka”

Niewidzialna ręka była zorganizowaną akcją niesienia pomocy osobom starszym, chorym i wszystkim, którzy pomocy oczekiwali. Według zachowanych dokumentów można przypuszczać, że w latach 1966 – 1981 zarejestrowano około dwóch milionów niewidzialnych. Każde z uczestników otrzymało pięć kart, które obligowały do wykonania pięciu dobrych uczynków. Z relacji niewidzialnych można jednak wnioskować, że uczynków było zdecydowanie więcej. Ponadto wiele dzieci wzięło udział w akcji, choć nie zostały zarejestrowane w Centralnej Bazie. Nie zachowały się też dane liczbowe, dotyczące uczestników Niewidzialnej ręki, inspirowanych przez Świat Młodych.

Szacuje się, że niewidzialni wykonali od ośmiu do dziesięciu milionów dobrych uczynków

Cafe NOWA Księgarnia
osiedle Zgody 7, 31-949 Kraków


miejsce:
Cafe NOWA Księgarnia
Mapa niedostępna


Wróć do kalendarza wydarzeń

„Wszyscy o wszystkim mało wiemy”