REKRUTACJA DO POLSKIEJ SZKOŁY REPORTAŻU 2020 RUSZYŁA!

Formularz zgłoszeniowy do Polskiej Szkoły Reportażu. Zapraszamy!

Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z:

Przy decyzji o zgłoszeniu może pomóc również zapoznanie się z:

Grupy

Docelowo próbujemy zrekrutować dwie grupy, po maksymalnie 23 osoby.

Grupa A – zajęcia od czwartku, ok. 16:00 do soboty po południu.
Grupa B – zajęcia od piątku, ok. 16:00 do niedzieli po południu.

W piątek po 16:00 i sobotę do popołudnia odbywać będą się zajęcia wspólne, tzw. wykłady. W pozostałym czasie – ćwiczenia i warsztaty.

Szczegóły we wstępnym harmonogramie 2020.

Uwaga! Przy zgłoszeniu, w polu „Dodatkowy komentarz” należy zdeklarować preferowaną grupę:

a) Grupa A czw-sb;
b) Grupa B pt-nd;
c) udział w obu grupach możliwy

Wybór opcji c), czyli obu grup, zwiększa szansę na pozytywną weryfikację zgłoszenia.

Warunkiem wstąpienia do Polskiej Szkoły Reportażu (oprócz uiszczenia czesnego i podpisania umowy cywilno-prawnej z Instytutem Reportażu) jest przejście kwalifikacji wstępnej polegającej na przysłaniu CV oraz listu, w którym Kandydatka/Kandydat wyjaśni, dlaczego chce się z nami uczyć.

Oczekujemy od Kandydatek i Kandydatów jednego, maksymalnie dwóch tekstów  (drugi tekst proszę wysłać osobno formularzem) dziennikarskich lub literackich (dowolne, choć najlepiej bliskie formule reportażu/relacji/sprawozdania/wywiadu). Mogą być wcześniej publikowane lub nie. Tekst – tylko w pliku Word – nie może być dłuższy niż 10 stron (każda strona to 1800 znaków ze spacjami). Teksty przysłane w innym pliku niż Word nie będą czytane i rozpatrywane. Pozostałe pliki mogą być w formacie .pdf. Redaktorzy mogą zgłaszać teksty cudze, przez siebie zredagowane.

Prosimy dodać do zgłoszenia preferowaną grupę!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

wyślij formularz
Wystąpił błąd. Prosimy spróbować ponownie.

„Wszyscy o wszystkim mało wiemy”