Instytut Reportażu

Rada Fundacji:
Paweł Goźliński
Magdalena Kicińska
Wojciech Tochman

Zarząd:
Prezes Zarządu: Mariusz Szczygieł

Zespół:
Julianna Jonek (Redaktor naczelna wydawnictwa Dowody na Istnienie, koordynatorka)
Olga Gitkiewicz (Dowody na Istnienie),
Paweł Szopowski (Dowody na Istnienie, produkcja, dystrybucja, sprzedaż),
Kamil Bałuk (Polska Szkoła Reportażu, koordynator),
Agnieszka Hryniewicka (Faktyczny Dom Kultury),
Aleksandra Migacz (sekretarzyni redakcji Dowodów na Istnienie; ludzie/dokumenty/projekty),
Anna Sańczuk (promocja i PR Dowody na Istnienie)
Paweł Sobulski (Wrzenie Świata, menedżer),
Rafał Szczechura (Wrzenie Świata, księgarz).

Obsługa wydarzeń: Martyna Fabisiak, Monika Żebrowska, Piotr Kozicki

„Wszyscy o wszystkim mało wiemy”