Polska Szkoła Reportażu

UWAGA! REKRUTACJA NA ROK 2018 ZAKOŃCZONA, ZAPRASZAMY WE WRZEŚNIU 2018 R.!

Rekrutacja do Polskiej Szkoły Reportażu zostaje otwarta w momencie opublikowania ogłoszenia o rozpoczęciu naboru i potrwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby Uczestniczek i Uczestników.

Jeśli lista przyjętych osób osiągnie przewidywaną liczbę, rekrutacja zostanie zamknięta. Dlatego warto przysłać swoje zgłoszenie jak najszybciej.

O szkole

Polska Szkoła Reportażu to roczne szkolenie prowadzone przez Instytut Reportażu. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów.

Kto może zostać Studentką/Studentem?

Po raz dziewiąty zapraszamy dziennikarzy, redaktorów i innych twórców form dokumentalnych bez względu na wiek, staż i miejsce pracy oraz studentów (po 3. roku studiów), którzy są gotowi do intensywnej pracy i chcieliby nauczyć się jak tworzyć reportaż:jak wybierać temat (sprawę do opisania, bohatera); jak go dokumentować (praca na źródłach, podróż, pierwszy kontakt z bohaterem i sztuka rozmowy, rozstanie z bohaterem); jak pisać (kompozycja tekstu, język, forma); jak redagować tekst (dla redaktorów) i jak współpracować z redaktorem (dla autorów).

Zapraszamy tych, którzy chcą nie tylko pisać, ale także – wspólnie z nami – przeczytać ważne książki.

Polska Szkoła Reportażu jest szkoleniem umiejętności organizowanym przez Fundację Instytut Reportażu.

Co każda Uczestniczka/ każdy Uczestnik otrzyma?

Każdy Uczestnik będzie miał możliwość systematycznej, praktycznej, intensywnej nauki warsztatu reporterskiego oraz wielu osobistych rozmów/konsultacji z fachowcami literatury non-fiction. Każdy z Uczestników w ciągu roku szkoleniowego powinien napisać – pod opieką swojego tutora – minimum jeden lub dwa reportaże. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik będzie mieć swojego indywidualnego tutora. Będą nimi doświadczeni reporterzy lub redaktorzy. Z nimi przez cały czas trwania zajęć będzie można konsultować swoje teksty, pisane w ramach zajęć.

Każda Uczestniczka / każdy Uczestnik przejdzie cykl warsztatów i treningów umiejętności psychologicznych prowadzony przez profesjonalnych trenerów-psychoterapeutów. Obecność na treningach jest warunkiem kontynuacji nauki w Polskiej Szkole Reportażu. Na zakończenie Szkoły Uczestnicy szkolenia otrzymają Certyfikat Ukończenia Polskiej Szkoły Reportażu Szkoły / Instytutu Reportażu.

Koszty udziału Uczestników w imprezach, spektaklach i innych wydarzeniach przewidzianych w programie Szkoły pokrywa Instytut Reportażu. Jednak koszty przygotowania reportaży pokrywają Uczestnicy , niezależnie od wpłaconego czesnego.

Wykładowcy i Goście Specjalni Polskiej Szkoły Reportażu

Magdalena Grochowska
Magdalena Grzebałkowska
Alicja Kapuścińska
Magdalena Kicińska
Izabela Klementowska
Justyna Kopińska
Hanna Krall
Teresa Kruszona
Ariadna Machowska
Lidia Ostałowska / o wykładowcy / strona prywatna
Hanna Samson
Anna Sulińska
Katarzyna Surmiak-Domańska
Agata Tuszyńska
Ewa Winnicka
Mariusz Burchart
Paweł Goźliński / o wykładowcy / strona prywatna
Jacek Hugo-Bader
Wojciech Jagielski / o wykładowcy / strona prywatna
Włodzimierz Kalicki
Marcin Kącki
Jacek Karczewski
Tomasz Kwaśniewski
Cezary Łazarewicz
Jarosław Mikołajewski
Włodzimierz Nowak
Paweł P. Reszka
Piotr Rogowski
Filip Springer
Grzegorz Sroczyński
Mariusz Szczygieł / o wykładowcy / strona prywatna
Wojciech Tochman / o wykładowcy / strona prywatna
Maciej Wasielewski

Lektury (oczekiwane minimum do przeczytania w ciągu rocznego kursu)

„100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku” pod redakcją Mariusza Szczygła,
Hanna Krall „Fantom bólu”,
„20. Dwadzieścia lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła”,
Lidia Ostałowska „Farby wodne”,
Wojciech Tochman „Bóg zapłać”,
Mariusz Szczygieł „Niedziela, która zdarzyła się w środę”,
Ryszard Kapuściński „Szachinszach”,
Jacek Hugo-Bader „Biała gorączka”,
Mariusz Szczygieł „Gottland”,
Magdalena Grochowska „Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu”,
Agata Tuszyńska „Rodzinna historia lęku”,
Angelika Kuźniak „Papusza”,
Filip Springer „Zaczyn. O Zofii i Oskara Hansenów”,
Jacek Hugo-Bader „Dzienniki kołymskie”,
Maciej Wasielewski „Jutro przypłynie królowa”,
Wojciech Jagielski „Wypalanie traw”,
Wojciech Jagielski „Nocni wędrowcy”,
Wojciech Tochman „Eli, Eli”,
Lidia Ostałowska „Cygan to Cygan”,
Magdalena Grzebałkowska „Beksińscy. Portret podwójny”,
Ryszard Kapuściński „Heban”,
Wojciech Tochman „Dzisiaj narysujemy śmierć”,
Włodzimierz Nowak „Obwód głowy”,
Katarzyna Surmiak-Domańska „Żyletka”,
Agata Tuszyńska „Ćwiczenia z utraty”,
Mariusz Szczygieł „Zrób sobie raj”,
Katarzyna Surmiak-Domańska „Mokradełko”,
Filip Springer „Miedzianka. Historia znikania”,
Andrzej Muszyński „Południe”,
Wojciech Tochman „Jakbyś kamień jadła”,
Ewa Winnicka „Londyńczycy”,
Magdalena Skopek „Dobra krew”,
Lidia Ostałowska „Bolało jeszcze bardziej”,
Katarzyna Surmiak-Domańska „Żyletka”,
Swietłana Aleksijewicz „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”,
Filip Springer „Wanna z kolumnadą”,
Marcin Kącki „Maestro”,
Magdalena Kicińska „Pani Stefa”,
Izabela Klementowska „Samotność Portugalczyka”,
Filip Springer „13 pięter”
Justyna Kopińska „Czy Bóg wybaczy siostrze Bernadetcie?”

Kiedy zajęcia?

Roczna szkoła obejmuje dziewięć INTENSYWNYCH, comiesięcznych, trzydniowych zjazdów w Warszawie: sześć w pierwszym semestrze (luty – czerwiec 2018), trzy w drugim (wrzesień – listopad 2018). Zjazdy – raz w miesiącu – odbywają się od czwartkowego popołudnia, (od godz. 16) do niedzieli (do godz. 16), w podziale na grupy.
Terminy zjazdów zostaną podane w ogłoszeniu o rekrutacji, z zastrzeżeniem, że mogą ulec zmianie najpóźniej dwa miesiące przed terminem zjazdu.

Pierwszy zjazd:

Grupa A 8-10 lutego 2018
Grupa B 9-11 lutego 2018

Zjazdy odbywać się będą w Warszawie w siedzibie Instytutu Reportażu przy ul. Gałczyńskiego 12 lub w innym miejscu w Warszawie wyznaczonym przez Instytut Reportażu. Uczestnicy spoza Warszawy zapewniają sobie nocleg we własnym zakresie. W trakcie zajęć przewidziane są przerwy na posiłki (studenci organizują je sobie we własnym zakresie).

Uczestnicy otrzymują kartę zniżkową ważną bezterminowo na zakupy w księgarni Instytutu Reportażu.

Grupy

Docelowo próbujemy zrekrutować dwie grupy, maksymalnie po 23 osoby.

Grupa A – zajęcia od czwartku, ok. 16:00 do soboty po południu.
Grupa B – zajęcia od piątku, ok. 16:00 do niedzieli po południu.

W piątek po 16:00 i sobotę do popołudnia odbywać będą się zajęcia wspólne, tzw. wykłady. W pozostałym czasie – ćwiczenia i warsztaty.

Szczegóły we wstępnym harmonogramie 2018.

Uwaga! Przy zgłoszeniu należy zdeklarować preferowany tryb:

a) Grupa A czw-sb;
b) Grupa B pt-nd;
c) udział w obu grupach możliwy

Wybór opcji c) zwiększa szansę na pozytywną weryfikację zgłoszenia.

Zapraszamy do zapoznania się z:

Rekrutacja

Warunkiem wstąpienia do Polskiej Szkoły Reportażu (oprócz uiszczenia czesnego i podpisania umowy cywilno-prawnej z Instytutem Reportażu) jest przejście kwalifikacji wstępnej polegającej na przysłaniu CV oraz listu, w którym Kandydatka/Kandydat wyjaśni, dlaczego chce się z nami uczyć.

Oczekujemy od Kandydatek i Kandydatów jednego, maksymalnie dwóch tekstów dziennikarskich lub literackich (dowolne, choć najlepiej bliskie formule reportażu/relacji/sprawozdania/wywiadu). Mogą być wcześniej publikowane lub nie. Tekst – tylko w pliku Word – nie może być dłuższy niż 10 stron (każda strona to 1800 znaków ze spacjami). Teksty przysłane w innym pliku niż Word nie będą czytane i rozpatrywane.

Uwaga! W praktyce w ostatnich latach liczba i poziom zgłoszeń do szkoły co roku zwiększa się. Radzimy więc wysyłać tekst najlepiej jak najbardziej zbliżony gatunkowo do reportażu, najlepiej wysłać dwa teksty – zwykle zwiększy to szanse na pomyślne przejście rekrutacji (chyba że drastycznie różnią się one od siebie poziomem).

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez formularz zgłoszeń dostępny w trakcie rekrutacji. Proszę nie zapomnieć o preferencji dotyczącej grupy.

Szkoła – po ocenie nadesłanych materiałów – zastrzega sobie prawo zaproszenia Kandydata/Kandydatkę na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną. Przyjęci zostaną Kandydatki i Kandydaci, którzy jako pierwsi:
a) spełnią warunki merytoryczne,
b) podpiszą ze Szkołą umowę cywilno-prawną określającą prawa i zobowiązania stron,
c) opłacą czesne.

Rekrutacja do Polskiej Szkoły Reportażu zostaje otwarta w momencie opublikowania ogłoszenia o rozpoczęciu naboru i potrwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby Uczestniczek i Uczestników. Jeśli lista przyjętych osób osiągnie przewidywaną liczbę, rekrutacja zostanie zamknięta. Dlatego warto przysłać swoje zgłoszenie jak najszybciej.

Szkoła gwarantuje sobie prawo ogłoszenia rekrutacji dodatkowej.

Szkoła gwarantuje sobie prawo odwołania szkolenia do końca stycznia 2018, jeśli nie uda się zebrać wymaganej liczby Uczestniczek/Uczestników. . W takiej sytuacji wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia komunikatu o odwołaniu.

Instytut Reportażu zastrzega sobie prawo do zmian terminów poszczególnych zjazdów, prelegentów, tematów zajęć oraz miejsca zajęć w granicach Warszawy.

Czesne

12 000 zł za rok (w tym 23 proc. VAT)
Przy płatności za cały rok z góry: 8 500 zł (w tym 23 proc. VAT)

OPCJA A
8 500 zł (w tym 23 proc. VAT) za cały rok płatne z góry
w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu

OPCJA B
1 semestr: 5 500 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 30.11.2017
2 semestr: 5 000 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 31.05.2018
Razem: 10 500 (w tym 23 proc. VAT) za cały rok

OPCJA C
1 semestr: 6 000 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 30.11.2017
2 semestr: 6 000 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 20.08.2018
Razem: 12 000 zł (w tym 23 proc. VAT) za cały rok

safe_image

Pytania w sprawie szkoły: kamil.baluk@instytutr.pl