Polska Szkoła Reportażu

Harmonogram 2019 (orientacyjny)

Uwaga! Proszę pamiętać o zadeklarowaniu preferencji grupy przy zgłoszeniu.

Dotychczas w każdej edycji udało nam się odwiedzić ze studentami Panią Alicję Kapuścińską, która opowiadała o podróżach Ryszarda Kapuścińskiego. Choć tych wizyt nie możemy zagwarantować, planujemy je również w nadchodzącym roku.

Lektury do przeczytania przed pierwszym zjazdem: Hanna Krall „Na wschód od Arbatu”,  „20. Dwadzieścia lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła”, Lidia Ostałowska „Farby wodne”, Irena Morawska „Było piekło, teraz będzie niebo”, Wojciech Tochman „Schodów się nie pali”, Katarzyna Surmiak-Domańska „Mokradełko”, Katarzyna Surmiak-Domańska „Żyletka”, Mariusz Szczygieł „Niedziela, która zdarzyła się w środę”, Mariusz Szczygieł „100/XX”, Wojciech Tochman Schodów się nie pali”, Bóg zapłać”.

Zjazd pierwszy:
Grupa A 14-16 lutego 2019
Grupa B 15-17 lutego 2019
TEMAT: WYBÓR TEMATU, SPRAWY, BOHATERA

czwartek, 14 lutego

16:00–17:30 GRUPA A: Spotkanie organizacyjne: szczegółowe omówienie zasad Szkoły i programu, zadań.
17.30–18.00 Przerwa na kolację
18:00–19:30 GRUPA A: Mariusz Szczygieł. Temat – ryzyko nudy („Niedziela, która zdarzyła się w środę”). Jak zainteresować tematem?
19.30–20.00 Przerwa na herbatę
20.00 –21:30 GRUPA A: Paweł Goźliński. Temat z punktu widzenia redaktora i gazety.

piątek, 15 lutego

09.30–11.00 GRUPA A: Ewa Wieczorek, Wojciech Tochman. Temat na reportaż – giełda tematów zaproponowanych przed Studentów. Omówienie.
11.00–11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30–13.00 GRUPA A: Mariusz Szczygieł, Ariadna Machowska. Giełda tematów – ciąg dalszy
13.00–14.00 Przerwa obiadowa
14.00–15.30 GRUPA A: Mariusz Szczygieł, Ariadna Machowska. Giełda tematów – ciąg dalszy
15.30–16.00 Przerwa
16.0017.30 GRUPA A I B. Mariusz Szczygieł. Co to jest reportaż i co mnie w nim inspiruje.
17.3018.00 Przerwa na kawę
18.0019.30 GRUPA A I B. Wojciech Tochman. Czy każdy temat dla każdego reportera? („Schodów się nie pali”, „Bóg zapłać”).

sobota, 16 lutego

09.0011.00 GRUPA A I B. Agata Grabowska. Warsztat szukania tematu.
11.00–11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30–13.30 GRUPA A I B. Katarzyna Surmiak-Domańska. Żyletką czy nie żyletką. („Mokradełko”, „Żyletka”)
13.30–14.30 Przerwa obiadowa / Zakończenie zjazdu dla Grupy A
14.30–16:00 GRUPA B: Spotkanie organizacyjne: szczegółowe omówienie zasad Szkoły i programu, zadań
16.00–16.30 Przerwa
16:30–18.00 GRUPA B: Mariusz Szczygieł. Temat – ryzyko nudy („Niedziela, która zdarzyła się w środę”). Jak zainteresować tematem?
18.00–18.30 Przerwa
18.30–20.00 GRUPA B: Paweł Goźliński. Temat z punktu widzenia redaktora i gazety.

niedziela, 17 lutego

09.30–11.00 GRUPA B: Ewa Wieczorek, Wojciech Tochman. Temat na reportaż – giełda tematów zaproponowanych przed Studentów. Omówienie.
11.00–11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30–13.00 GRUPA B: Mariusz Szczygieł, Ariadna Machowska. Giełda tematów – ciąg dalszy
13.00–14.00 Przerwa obiadowa
14.00–15.30 GRUPA B: Mariusz Szczygieł, Paweł Goźliński. Giełda tematów – ciąg dalszy
15.30 Zakończenie zjazdu

Lektury do przeczytania przed trzecim zjazdem w kwietniu:
Magdalena Grzebałkowska „Beksińscy. Portret podwójny”, Magdalena Grzebałkowska „Komeda. Osobiste życie jazzu”, Magdalena Kicińska Pani Stefa”,  Magdalena Grochowska „Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu”, Tadeusz Różewicz „Matka odchodzi”,  Marcin Kącki Maestro”, Cezary Łazarewicz „Żeby nie było śladów”, Filip Springer „13 pięter”, Filip Springer „Wanna z kolumnadą”

Zjazd drugi:
GRUPA A: 7-9 marca 2019
GRUPA B: 15-17 marca 2019
TRENING KOMUNIKACYJNY

prowadzi Hanna Samson, psycholożka, trenerka, psychoterapeutka

Trening komunikacji pozwoli uczestnikom rozpoznać swoje mocne strony i ograniczenia w komunikacji, a także rozwinąć umiejętności dotyczące:

– aktywnego słuchania
– zadawania pytań
– rozpoznawania emocji swoich i rozmówcy i korzystania z nich jako z ważnych wskazówek
– pokonywania oporu (własnego i rozmówcy)
– wyrażania emocji w sposób budujący zaufanie i bliskość
– parafrazowania
– klaryfikacji itd.

Zjazd trzeci:
GRUPA A: 25–27 kwietnia 2019
GRUPA B: 26–28 kwietnia 2019

DOKUMENTACJA – praca na źródłach
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 25 kwietnia
16:00–17:30 GRUPA A: Ariadna Machowska i Mariusz Szczygieł. Omówienie tekstów. Zapowiedź zadania podróż.
17.30–18.00 Przerwa na kolację
18:00–19:30 GRUPA A: Ariadna Machowska i Mariusz Szczygieł. Omówienie tekstów 2
19.30–20.00 Przerwa na herbatę
20.00 –21:30 GRUPA A: Ariadna Machowska i Mariusz Szczygieł. Omówienie tekstów 3

piątek, 26 kwietnia
09.30–11.00 GRUPA A: Filip Springer. Organizacja pracy reportera.
11.00–11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30–13.00 GRUPA A: Anna Śmigulec, Grzegorz Szymanik. Rzeźba w magmie. Jak ulepić reportaż z ogólnikowego tematu.
13.00–14.00 Przerwa obiadowa
14.00–15.30 GRUPA A: Magdalena Kicińska. Jak uszyć reportaż, gdy brakuje materiału („Pani Stefa”).
15.30–16.00 Przerwa
16.0017.30 GRUPA A I B.  Magdalena Grzebałkowska. DOKUMENTACJA – Jak się nie nudzić w archiwum. („Beksińscy. Portret podwójny”, „Komeda. Osobiste życie jazzu”.)
17.3018.00 Przerwa na kawę
18.0019.45 GRUPA A I B. Magdalena Grochowska. DOKUMENTACJA – źródła do biografii („Jerzy Giedroyć. Do Polski ze snu”, Tadeusz Różewicz).

sobota, 27 kwietnia
09.3011.00 GRUPA A I B. Cezary Łazarewicz. Szlakiem sprawy sprzed lat („Żeby nie było śladów”).
11.00-11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30-13.00 GRUPA A I B. Marcin Kącki. Dokumentacja tematu drażliwego. („Maestro”)
13.00-14.00 Przerwa obiadowa / Zakończenie zjazdu dla Grupy A
14.00-15.30 GRUPA B: Ariadna Machowska i Mariusz Szczygieł. Omówienie tekstów. Zapowiedź zadania podróż.
15.30-16.00 Przerwa
16.00-17.30 GRUPA B: Ariadna Machowska i Mariusz Szczygieł. Omówienie tekstów 2
17.30-18.00 Przerwa
18.00-19.30 GRUPA B: Ariadna Machowska i Mariusz Szczygieł. Omówienie tekstów 3

niedziela, 28 kwietnia

09.30–11.00 GRUPA B: Filip Springer. Organizacja pracy reportera.
11.00–11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30–13.00 GRUPA B: Anna Śmigulec, Grzegorz Szymanik. Rzeźba w magmie. Jak ulepić reportaż z ogólnikowego tematu.
13.00–13.30 Przerwa obiadowa
13.30–15.00 GRUPA B: Magdalena Kicińska. Jak uszyć reportaż, gdy brakuje materiału („Pani Stefa”).
15.00 Zakończenie zjazdu

Lektury do przeczytania przed następnym zjazdem:
Wojciech Jagielski „Wypalanie traw”, Wojciech Jagielski „Wszystkie wojny Lary”, Maciej Wasielewski „Jutro przypłynie królowa”,  Ryszard Kapuściński „Heban”,  Wojciech Tochman „Dzisiaj narysujemy śmierć”, Wojciech Tochman „Pianie kogutów, płacz psów”, Jacek Hugo-Bader „Dzienniki kołymskie”, Bartek Sabela „Wszystkie ziarna piasku”, Mariusz Szczygieł „Nie ma”, Ryszard Kapuściński „Szachinszach”,

Zjazd czwarty:
GRUPA A: 9-11 maja 2018
GRUPA B: 10-12 maja 2018

DOKUMENTACJA – Podróż
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 9 maja

16:00–17:30 GRUPA A: Wojciech Tochman – Omówienie zadania reporterskiego – podróż.
17.30–18.00 Przerwa na kolację
18:00–19:00 GRUPA A: Wojciech Tochman – Omówienie zadania reporterskiego – podróż.
19.00–19.15 Przerwa na herbatę
19.15 –20.45 GRUPA A: Paweł Goźliński, Mariusz Szczygieł i Ariadna Machowska. Giełda tematów, wybór drugiego tematu przez każdego studenta.

piątek, 10 maja

09.30–11.00 GRUPA A: Paweł Goźliński, Mariusz Szczygieł i Ariadna Machowska. Giełda tematów, wybór drugiego tematu przez każdego studenta 2
11.00–11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30–13.00 GRUPA A: Paweł Goźliński, Mariusz Szczygieł i Ariadna Machowska. Giełda tematów, wybór drugiego tematu przez każdego studenta 3
13.00–14.00 Przerwa obiadowa
14.00–15.30 GRUPA A: Spotkanie z tutorami.
15.30–16.00 Przerwa
16.0017.30 GRUPA A I B. Wojciech Jagielski. Tworzenie sieci kontaktów („Wypalanie traw”, „Wszystkie wojny Lary”).
17.3018.00 Przerwa na kawę
18.00–19.30 GRUPA A I B. Wojciech Tochman. Podróż nie do pojęcia („Pianie kogutów, płacz psów”). 

sobota, 11 maja

09.0010.30 GRUPA A I B. Wojciech Tochman. Jak zacząć? Jak rozmawiać bez bólu?  („Dzisiaj narysujemy śmierć”)
10.30–11.00 Przerwa na drugie śniadanie
11.00–12.30 GRUPA A I B. Jacek Hugo-Bader. JHB się pakuje („Dzienniki kołymskie”).
12.30–13.00 Przerwa
13.00-14.30 GRUPA A I B. Bartek Sabela. Podróż w nieznane. („Wszystkie ziarna piasku”).
14.30-15.30 Przerwa obiadowa / Zakończenie zjazdu dla Grupy A

15.30–17:00 GRUPA B: Wojciech Tochman – Omówienie zadania reporterskiego – podróż
17.00–17.30 Przerwa
17:30–18.30 GRUPA B: Wojciech Tochman – Omówienie zadania reporterskiego – podróż 2
18.30–19.00 Przerwa
19.00–20.30 GRUPA B: Paweł Goźliński, Mariusz Szczygieł, Magdalena Kicińska. Giełda tematów, wybór drugiego tematu przez każdego studenta.

niedziela, 12 maja

09.30–11.00 GRUPA B: Paweł Goźliński. Małe zadanie reporterskie – scena.
11.00–11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30–13.00 GRUPA B: Paweł Goźliński, Mariusz Szczygieł i Magdalena Kicińska. Giełda tematów, wybór drugiego tematu przez każdego studenta 2
13.00–14.00 Przerwa obiadowa
14.00–15.30 GRUPA B: Paweł Goźliński, Mariusz Szczygieł i Magdalena Kicińska. Giełda tematów, wybór drugiego tematu przez każdego studenta 3
15.30 – 16.00 Przerwa
16.00 – 17.30 Spotkanie z tutorami.

Lektury do przeczytania na zjazd czerwcowy przed wakacjami: Mariusz Szczygieł „Gottland”, Hanna Krall „Sześć odcieni bieli i inne historie”,

Zjazd piąty:
GRUPA A: 23-25 maja 2019
GRUPA B: 31 maja – 2 czerwca 2019
SZTUKA ROZMOWY
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 23 maja(GRUPA A) / piątek 31 maja (GRUPA B)

16.30–18.00  Mariusz Szczygieł. Małe zadanie reporterskie
18.00–19.00 Przerwa na kolację.
19.00–20.30 Jak nie przestać pisać po Polskiej Szkole Reportażu. Spotkanie z wybranymi absolwentami Szkoły.

Lektury do przeczytania przed następnym zjazdem:

Mariusz Szczygieł „Gottland”, 

piatek – sobota, 24-25 maja (GRUPA A) / sobota-niedziela 1-2 czerwca (GRUPA B)

Warsztat budowania, podtrzymywania i rozwiązywania kontaktu z „trudnym” bohaterem.
Warsztat zachowań asertywnych m.in. w zakresie przyjmowania i wyrażanie krytyki.
Prowadzenie: Hanna Samson – psycholożka, trenerka, psychoterapeutka

pt 9:00–19:00
sob 9:00–16:00

Warsztat budowania, podtrzymywania i rozwiązywania kontaktu z „trudnym” bohaterem ma na celu nauczenie budowania relacji z bohaterem tak, by nie przekraczać jego przestrzeni psychologicznej, a jednocześnie by osiągnąć zamierzony efekt.

a. uczestnicy będą mogli rozpoznać swoje mocne strony i ograniczenia w budowaniu relacji

Ćwiczenia będą umożliwiały:

b. uczenie się / doskonalenie nawiązywania kontaktu, by pojawił się klimat współpracy i zaufania
c. analizę własnej otwartości i empatii w dialogu
d. poznanie zasad skutecznego i satysfakcjonującego kontaktu
e. uczenie się radzenia sobie w tzw. trudnych momentach rozmowy, np. gdy bohater płacze lub milknie
f. rozpoznawanie własnych nastawień i uprzedzeń, które wnosimy do relacji
g. korektę tych zachowań, które warto zmienić

Warsztat zachowań asertywnych m.in. w zakresie przyjmowania i wyrażanie krytyki.

Celem warsztatu jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania własnych granic i ich ochrony, a także umiejętności wyrażania własnych opinii i uczuć bez naruszania granic innych osób. Ćwiczenie zachowań asertywnych w zakresie przyjmowania i wyrażania krytyki pozwoli uczestnikom zobaczyć, jak przyjmują i wyrażają krytykę, jak to jest odbierane przez innych i wypróbować nowe rodzaje zachowania.

Zjazd szósty:
GRUPA A: 27 czerwca – 29 czerwca 2019
GRUPA B: 28 czerwca – 30 czerwca 2019

SZTUKA PISANIA
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

(zajęcia z tutorami polegają na omówieniu postępów w pracach nad drugimi tekstami, napotkanych problemów, planowanych działań; studenci rozmawiają ze swoimi tutorami w obecności całej grupy!)

czwartek, 27 czerwca

16:00–17:30 GRUPA A: Mariusz Szczygieł. Elementarne zadanie reporterskie.
17.30–18.00 Przerwa na kolację
18:00–19:30 GRUPA A: Jacek Dehnel – Odpowiednie dać kliszy słowo. Opisywanie fotografii.
19.30–20.00 Przerwa na herbatę
20.00 –21:30 GRUPA A: Mariusz Szczygieł. Jak otworzyłem oczy na Gottland.

piątek, 28 czerwca

09.30–11.00 GRUPA A: Teresa Kruszona. Czego reporter nie nauczył się na lekcjach polskiego
11.00-11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30-13.00 GRUPA A: Teresa Kruszona. Czego reporter nie nauczył się na lekcjach polskiego
13.00-14.00 Przerwa obiadowa
14.00–20.30 GRUPA A I B: Cezary Łazarewicz, Wojciech Tochman, Ariadna Machowska, Magdalena Kicińska, Marcin Kącki, Mariusz Szczygieł. Tutor i student – omówienie postępów w pracy.

sobota, 29 czerwca
09.00–16.45 GRUPA A I B: Filip Springer, Włodzimierz Nowak, Katarzyna Surmiak-Domańska, Ewa Wieczorek, Ewa Winnicka, Paweł Goźliński. Tutor i student – omówienie postępów w pracy.
16.45-17.00 Przerwa
17.00-18.30 GRUPA B: Jacek Dehnel – Odpowiednie dać kliszy słowo. Opisywanie fotografii.
18.30-19.00 Przerwa.
19.00-20.30 GRUPA B: Mariusz Szczygieł. Elementarne zadanie reporterskie.

niedziela, 30 czerwca

09.30–11.00 GRUPA B: Mariusz Szczygieł. Jak otworzyłem oczy na Gottland.
11.00–11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30–13.00 GRUPA B: Grzegorz Sroczyński – Omówienie zadania wywiad.
13.00–14.30 Przerwa obiadowa
14.30–16.00 GRUPA B: Grzegorz Sroczyński – Omówienie zadania wywiad.
15.30 Zakończenie zjazdu

Lektury na wakacje:
Katarzyna Surmiak-Domańska „Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość”, Justyna Dąbrowska „Nie ma czego się bać. Rozmowy z mistrzami”

WAKACJE

Zjazd siódmy:
GRUPA A: 12-14 września 2019
GRUPA B: 13-15 września 2019
SZTUKA ROZMOWY – cd. SZTUKA REDAGOWANIA.
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 12 września

16:00–17:30 GRUPA A: Mariusz Szczygieł. Elementarne zadanie reporterskie.
17.30–18.00 Przerwa na kolację
18:00–19:30 GRUPA A: Grzegorz Sroczyński. Omówienie zadania wywiad
19.45–20.00 Przerwa na herbatę
20.00 –21:30 GRUPA A: Grzegorz Sroczyński. Omówienie zadania wywiad 2

piątek, 13 września

09.00–10.30 GRUPA A: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów.
10.30–11.00 Przerwa na drugie śniadanie
11.00–12.30 GRUPA A: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów.
12.30–13.30 Przerwa obiadowa
13.30–15.00 GRUPA A: Mariusz Szczygieł. Redakcja drugich tekstów.
15.00–15.30 Przerwa
15.30–17.00 GRUPA A I B. Tomasz Kwaśniewski. Jak rozmawiać z mądrzejszym od siebie, a jak z innym od siebie.
17.00–17.15 Przerwa na kawę
17.15–18.45 GRUPA A I B. Justyna Dąbrowska. Rozmowy z mistrzami. („Nie ma czego się bać”)

18.45–19.15 Przerwa na kawę
19.1522.30 GRUPA A I B. Tomasz Patora. Jak rozpracowaliśmy Łowców Skór.

sobota, 14 września

09.3011.00 GRUPA A I B. Katarzyna Surmiak-Domańska. Rozmawiałam z Ku Klux Klanem. („Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość”)
11.00–11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30–13.00 GRUPA A I B. Paweł Goźliński – Z czego składa się bohater.
13.00-13.15 Przerwa.
13.15-14 45. GRUPA A I B. Maciej Wasielewski. Podróż w nieprzyjazne. („Jutro przypłynie królowa”).

14.45-15 45 Przerwa obiadowa / Zakończenie zjazdu dla Grupy A
15.45–17.15 GRUPA B: Teresa Kruszona. Czego reporter nie nauczył się na lekcjach polskiego
17.15–17.30 Przerwa
17:30–19.00 GRUPA B: Teresa Kruszona. Czego reporter nie nauczył się na lekcjach polskiego 2
19.00–19.30 Przerwa
19.30–21.00 GRUPA B: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów.

niedziela, 15 września

09.30–11.00 GRUPA B: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów.
11.00–11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30–13.00 GRUPA B: Mariusz Szczygieł. Redakcja drugich tekstów.
13.00–13.30 Przerwa.
13.30–15.00 GRUPA B: Mariusz Szczygieł – Elementarne zadanie reporterskie.
15.00 Zakończenie zjazdu

Lektury na następny zjazd: Hanna Krall „Fantom bólu”, Filip Springer „Miasto Archipelag”,

Zjazd ósmy:
GRUPA A: 19-21 września 2019
GRUPA B: 20-22 września 2019

SZTUKA REDAGOWANIA – c.d.
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 19 września
16:00–17:30 GRUPA A: Mariusz Szczygieł. Redakcja drugich tekstów.
17.30–18.15 Przerwa na kolację
18:15–19:45 GRUPA A: Mariusz Szczygieł. Redakcja drugich tekstów.

piątek, 20 września
09.30–11.00 GRUPA A: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów
11.00-11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30–13.00 GRUPA A: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów
13.00–14.30 Przerwa obiadowa
14.30–16.00 GRUPA A: Paweł Goźliński. Struktury narracji.
16.00–16.30 Przerwa
16.30-18.00 GRUPA A I B. Spotkanie z Hanną Krall i Mariuszem Szczygłem.
18.00-18.30 Przerwa na kawę
18.30-22.30 GRUPA A I B. Tomasz Patora. Za bramą zakładu, za drzwiami gabinetu. Ciąg dalszy śledztw telewizyjnych.

sobota, 21 września
09.3011.00 GRUPA A I B. Filip Springer. W podróży po Polsce („Miasto Archipelag”). 
11.00-11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30-13.00 GRUPA A I B. Mec. Piotr Rogowski. Prawo prasowe, granice autoryzacji.
13.00-13.30 Przerwa
13.30–15.00 GRUPA A I B. Ariadna Machowska. Co wkurza redaktora w autorze?
15.00-16.00 Przerwa obiadowa / Zakończenie zjazdu dla Grupy A
16.00-17.30 GRUPA B: Mariusz Szczygieł. Redakcja drugich tekstów
17.30-18.00 Przerwa
18.00-19.30 GRUPA B: Mariusz Szczygieł. Redakcja drugich tekstów

niedziela, 22 września
09.30–11.00 GRUPA B: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów
11.00–11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30–13.00 GRUPA B: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów
13.00–13.30 Przerwa.
13.30–15.00 GRUPA B: Paweł Goźliński. Struktury narracji
15.00 Zakończenie zjazdu

Lektury do przeczytania przed następnym zjazdem:
Ewa Winnicka „Był sobie chłopczyk”, „1968”, Marcin Kącki „Poznań. Miasto grzechu”, Marcin Kącki „Plaża za szafą”,  Wojciech Tochman „Jakbyś kamień jadła”, Paweł P. Reszka „Diabeł i tabliczka czekolady”, 

Zjazd dziewiąty:
GRUPA A: 17-19 października 2019
GRUPA B: 18-20 października 2019

SZTUKA REDAGOWANIA – c.d.
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 17 października
16:00–17:30 GRUPA A: Mariusz Szczygieł. Małe zadanie reporterskie – początki.
17.30–18.00 Przerwa na herbatę
18.00-19.30 GRUPA A: Marcin Kącki. Poznań, miasto grzechu.

piątek, 18 października
09.30–11.00 GRUPA A: Julianna Jonek, Filip Springer. Warsztat redakcji.
11.00-11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30-13.00 GRUPA A: Filip Springer. Kraj od zera.
13.00-13.30 Przerwa
13.30–15.00 GRUPA A: Warsztat pracy nad tytułem tekstu.
15.00-16.00 Przerwa obiadowa
16.00-17.30 GRUPA A i B: Ewa Winnicka. Reporterska różnorodność. („Angole”, „Był sobie chłopczyk”, „1968”). 
17.30-18.00 Przerwa
18.00-19.30 GRUPA A i B: Trudne życie freelancera. Spotkanie z Komisją Dziennikarek i Dziennikarzy przy IP.

sobota, 19 października

09.3011.00 GRUPA A I B. Magdalena Grochowska. Książki reporterskie w Polsce w 2018 roku.
11.00-11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30-13.00 GRUPA A I B. Paweł P. Reszka. Poza Warszawą też jest reportaż. („Diabeł i tabliczka czekolady”).
13.00-13.30 Przerwa
13.30–15.00 GRUPA A I B.Jacek Karczewski. Czego nie rozumieją dziennikarze? Ptaki.
15.00-16.00 Przerwa obiadowa / Zakończenie zjazdu dla Grupy A
16.00-17.30 GRUPA B: Mariusz Szczygieł. Małe zadanie reporterskie – początki.
17.30-18.00 Przerwa
18.00-19.30 GRUPA B: Marcin Kącki. Poznań, miasto grzechu.

niedziela, 20 października
09.30–11.00 GRUPA B: Julianna Jonek, Filip Springer. Warsztat redakcji.
11.00–11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30–13.00 GRUPA B: Filip Springer. Kraj od zera.
13.00–13.30 Przerwa.
13.30–15.00 GRUPA B: Warsztat pracy nad tytułem tekstu.
15.00 Zakończenie zjazdu

Lektury do przeczytania przed następnym zjazdem:
Witold Szabłowski „Tańczące niedźwiedzie”, Olga Gitkiewicz „Nie hańbi”, Kamil Bałuk „Wszystkie dzieci Louisa”,

Zjazd dziesiąty:
OBIE GRUPY: 14-16 listopada 2019

REPORTERSKA KSIĄŻKA
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 14 listopada
16:00–17:30 GRUPA A. Mariusz Szczygieł. Małe zadanie reporterskie.
17.30–17.45 Przerwa na kolację
17:45–19:15 GRUPA A I B. RÓWNOLEGŁE ZAJĘCIA. Mariusz Szczygieł, Julianna Jonek– Studenci prezentują swoje NOWE tematy na reportaż.
19.15–19.30 Przerwa na herbatę
19.30 –21:00 GRUPA A I B. RÓWNOLEGŁE ZAJĘCIA. Mariusz Szczygieł, Julianna Jonek. WARSZTAT – Studenci prezentują swoje NOWE tematy na reportaż.

piątek, 15 listopada

09.3011.00 GRUPA A I B. Olga Gitkiewicz. Pierwsza książka reporterska, czyli jak opisywałam rynek pracy („Nie hańbi”).
11.00-11.30 Przerwa na drugie śniadanie
11.30-13.00 GRUPA A I B. Kamil Bałuk. Pierwsza książka reporterska, czyli jak tropiłem spermooszustwo („Wszystkie dzieci Louisa”).
13.00-14.30 Przerwa obiadowa
14.30-16.00 GRUPA A I B.  Magdalena Budzińska (Czarne). Co autor powinien wiedzieć, zanim napisze książkę?
16.00-16.30 Przerwa
16.30-18.00 GRUPA A I B. Daniel Lis. Jak się redaguje książki reporterskie.
18.00-18.30 Przerwa
18.30-20.00 GRUPA A I B. Daniel Lis. Rynek książek w Polsce.

sobota, 16 listopada
9.30 – 11.00 GRUPA A I B. Alicja Rytel. Prawo na rynku wydawniczym. Jak podpisać dobrą umowę na tekst i książkę.
11.00-11.30 Przerwa na drugie śniadanie.
11.30-13.00 GRUPA A I B. Witold Szabłowski. Niedźwiedzie, kucharze, reportaże.
13.00-13.15 Przerwa.
13.15-14.15 GRUPA A I B. Krytyczne podsumowanie szkoły.
14.15 – ? GRUPA A I B. Uroczystość zakończenia Szkoły.


Harmonogram jest orientacyjny. Godziny zajęć, tematy, lektury oraz nazwiska prowadzących mogą ulec zmianie. Zmiany mogą zostać wprowadzone przed rozpoczęciem roku akademickiego lub w jego trakcie. Nie spodziewamy się jednak, by były to zmiany znaczące. Terminy zjazdów mogą być zmienione najpóźniej na dwa miesiące przed terminem zjazdu, którego zmiana dotyczy.

Opcjonalnie:

/// Spotkanie z redaktorami wybranego tytułu reporterskiego.

KW

 

 

[PostT]