Polska Szkoła Reportażu

Harmonogram 2020 (orientacyjny)

Uwaga! Proszę pamiętać o zadeklarowaniu preferencji grupy przy zgłoszeniu.

Dotychczas często udawało nam się odwiedzić ze studentami Panią Alicję Kapuścińską, która opowiadała o podróżach Ryszarda Kapuścińskiego. Choć tych wizyt nie możemy zagwarantować, planujemy je również w nadchodzącym roku.

Lektury do przeczytania przed pierwszym zjazdem: Hanna Krall „Na wschód od Arbatu”,  „20. Dwadzieścia lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła”, Lidia Ostałowska „Farby wodne”, Irena Morawska „Było piekło, teraz będzie niebo”, , Katarzyna Surmiak-Domańska „Mokradełko”, Katarzyna Surmiak-Domańska „Kieślowski. Zbliżenie”, Mariusz Szczygieł „Niedziela, która zdarzyła się w środę”, Mariusz Szczygieł „100/XX”, Wojciech Tochman Schodów się nie pali”, Ewa Winnicka „Angole”, „Był sobie chłopczyk”.
Zjazd pierwszy:

Grupa A 13-15 lutego 2020
Grupa B 14-16 lutego 2020
TEMAT: WYBÓR TEMATU, SPRAWY, BOHATERA

czwartek, 13 lutego

16:00–17:30 GRUPA A: Spotkanie organizacyjne: szczegółowe omówienie zasad Szkoły i programu, zadań.
17.30–18.00 Przerwa na kolację
18:00–19:30 GRUPA A: Mariusz Szczygieł. Temat – ryzyko nudy („Niedziela, która zdarzyła się w środę”). Jak zainteresować tematem?
19.30–20.00 Przerwa
20.00 –21:30 GRUPA A: Paweł Goźliński. Temat z punktu widzenia redaktora i gazety.

piątek, 14 lutego

09.30–11.00 GRUPA A: Olga Gitkiewicz, Paweł Goźliński. Temat na reportaż – giełda tematów zaproponowanych przed Studentów. Omówienie.
11.00–11.30 Przerwa
11.30–13.00 GRUPA A: Mariusz Szczygieł, Ariadna Machowska. Giełda tematów – ciąg dalszy
13.00–14.00 Przerwa obiadowa
14.00–15.30 GRUPA A: Mariusz Szczygieł, Magdalena Kicińska. Giełda tematów – ciąg dalszy
15.30–16.00 Przerwa
16.0017.30 GRUPA A I B. Ewa Winnicka. Reporterska różnorodność. („Angole”, „Był sobie chłopczyk”, „1968”). 
17.3018.00 Przerwa 
18.3020.00 GRUPA A I B. Katarzyna Surmiak-Domańska. Od bohatera-ofiary do bohatera-pomnika.  Jak o nich rozmawiać? („Mokradełko”, „Kieślowski. Zbliżenie”)

sobota, 15 lutego

09.3011.00 GRUPA A I B. 
11.15–12.00 Przerwa 
12.00 –13.30 GRUPA A I B. Mariusz Szczygieł. Co to jest reportaż i co mnie w nim inspiruje.
13.30–14.30 Przerwa obiadowa / Zakończenie zjazdu dla Grupy A
14.30–16:00 GRUPA B: Spotkanie organizacyjne: szczegółowe omówienie zasad Szkoły i programu, zadań
16.00–16.30 Przerwa
16:30–18.00 GRUPA B: Mariusz Szczygieł. Temat – ryzyko nudy („Niedziela, która zdarzyła się w środę”). Jak zainteresować tematem?
18.00–18.30 Przerwa
18.30–20.00 GRUPA B: Paweł Goźliński. Temat z punktu widzenia redaktora i gazety.

niedziela, 16 lutego

09.30–11.00 GRUPA B: Ewa Wieczorek, Paweł Goźliński. Temat na reportaż – giełda tematów zaproponowanych przed Studentów. Omówienie.
11.00–11.30 Przerwa
11.30–13.00 GRUPA B: Mariusz Szczygieł, Ariadna Machowska. Giełda tematów – ciąg dalszy
13.00–14.00 Przerwa obiadowa
14.00–15.30 GRUPA B: Mariusz Szczygieł, Magdalena Kicińska. Giełda tematów – ciąg dalszy
15.30 Zakończenie zjazdu

Lektury do przeczytania przed trzecim zjazdem w kwietniu:
Magdalena Kicińska Pani Stefa”,   Marcin Kącki Maestro”, Cezary Łazarewicz „Żeby nie było śladów”, Filip Springer „13 pięter”, Filip Springer „Wanna z kolumnadą”, Tomasz Kwaśniewski „W co wierzą Polacy?”, teksty Tomasza Kwaśniewskiego

Zjazd drugi:
GRUPA A: 5-7 marca 2020
GRUPA B: 11-13 września 2020
TRENING KOMUNIKACYJNY

prowadzi Hanna Samson, psycholożka, trenerka, psychoterapeutka

  1. dzień – 16.00-20.30
  2. dzień – 9.00-19.00 i godzinna przerwa w środku
  3. dzień – 9.00-15.00

Trening komunikacji pozwoli uczestnikom rozpoznać swoje mocne strony i ograniczenia w komunikacji, a także rozwinąć umiejętności dotyczące:

– aktywnego słuchania
– zadawania pytań
– rozpoznawania emocji swoich i rozmówcy i korzystania z nich jako z ważnych wskazówek
– pokonywania oporu (własnego i rozmówcy)
– wyrażania emocji w sposób budujący zaufanie i bliskość
– parafrazowania
– klaryfikacji itd.

Zjazd trzeci:
GRUPA A: 17-19 września 2020
GRUPA B: 18-20 września 2020

DOKUMENTACJA – praca na źródłach
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 17 września
16:00–17:30 GRUPA A: Olga Gitkiewicz i Mariusz Szczygieł. Omówienie tekstów. Zapowiedź zadania podróż.
17.30–18.00 Przerwa na kolację
18:00–19:30 GRUPA A: Olga Gitkiewicz  i Mariusz Szczygieł. Omówienie tekstów 2
19.30–20.00 Przerwa
20.00 –21:30 GRUPA A: Olga Gitkiewicz  i Mariusz Szczygieł. Omówienie tekstów 3

piątek, 18 września
09.30–11.30 GRUPA A: Magdalena Kicińska. Jak uszyć reportaż, gdy brakuje materiału („Pani Stefa”).
11.30–12.00 Przerwa
12.00–13.30 GRUPA A: Grzegorz Szymanik. Rzeźba w magmie. Jak ulepić reportaż z ogólnikowego tematu.
13.30–15.00 Przerwa obiadowa
15.00–16.30 GRUPA A: Agata Romaniuk. Warsztat szukania tematów.
16.3018.00 GRUPA A I B. Tomasz Kwaśniewski. Jak rozmawiać z mądrzejszym od siebie, a jak z innym od siebie.
18.00-18.30 Przerwa 
18.30-22.15  GRUPA A I B. Tomasz Patora. Łowcy skór.

sobota, 19 września
09.3011.00 GRUPA A I B. Marcin Kącki. Dokumentacja tematu drażliwego. („Maestro”)
11.00-11.30 Przerwa 
11.30-13.00 GRUPA A I B. Cezary Łazarewicz. Szlakiem sprawy sprzed lat („Żeby nie było śladów”).
13.00-14.00 Przerwa obiadowa / Zakończenie zjazdu dla Grupy A
14.00-15.30 GRUPA B: Olga Gitkiewicz  i Mariusz Szczygieł. Omówienie tekstów. Zapowiedź zadania podróż.
15.30-16.00 Przerwa
16.00-17.30 GRUPA B: Olga Gitkiewicz  i Mariusz Szczygieł. Omówienie tekstów 2
17.30-18.00 Przerwa
18.00-19.30 GRUPA B: Olga Gitkiewicz  i Mariusz Szczygieł. Omówienie tekstów 3

niedziela, 20 września

09.30–11.30 GRUPA B: Agata Romaniuk. Warsztat szukania tematów.
11.30–12.00 Przerwa
12.00–13.30 GRUPA B: Grzegorz Szymanik. Rzeźba w magmie. Jak ulepić reportaż z ogólnikowego tematu.
13.30–14.30 Przerwa obiadowa
14.30–16.00 GRUPA B: Magdalena Kicińska. Jak uszyć reportaż, gdy brakuje materiału („Pani Stefa”).
16.00 Zakończenie zjazdu

Lektury do przeczytania przed następnym zjazdem:
Wojciech Jagielski „Wypalanie traw”, Wojciech Jagielski „Wszystkie wojny Lary”,  Ryszard Kapuściński „Heban”, Jacek Hugo-Bader „Dzienniki kołymskie”, Magdalena Grochowska „Jerzy Giedroyc. Do Polski ze snu”, „W czasach szaleństwa”, Tadeusz Różewicz „Matka odchodzi” Ryszard Kapuściński „Szachinszach”,

Uwaga – na następny zjazd zadanie – podróż, a na listopad – zadanie wywiad!

Zjazd czwarty:
GRUPA A: 8-10 października 2020
GRUPA B: 9-11 października 2020

DOKUMENTACJA – Podróż
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 8 października

15:15–17:15 GRUPA A: Julianna Jonek-Springer. Omówienie zadania reporterskiego – podróż.
17.15–17.30 Przerwa na kolację.
17:30–19:30 GRUPA A: Olga Gitkiewicz. Omówienie zadania reporterskiego – podróż.
19.30 –21.00 GRUPA A: Paweł Goźliński, Mariusz Szczygieł i Ariadna Machowska. Giełda tematów, wybór drugiego tematu przez każdego studenta.

piątek, 9 października

09.30–11.00 GRUPA A: Paweł Goźliński, Magdalena Kicińska i Olga Gitkiewicz. Giełda tematów, wybór drugiego tematu przez każdego studenta 2
11.00–11.30 Przerwa
11.30–13.00 GRUPA A: Paweł Goźliński, Mariusz Szczygieł i Ariadna Machowska.. Giełda tematów, wybór drugiego tematu przez każdego studenta 3
13.00–14.00 Przerwa obiadowa
14.00–15.30 GRUPA A: Spotkanie z tutorami.
(15.00-16.00 GRUPA A i B: dodatkowe omawianie 4 tekstów).
15.30–16.00 Przerwa
16.00-17.30 GRUPA A: Paweł Goźliński. Bohater w reportażu.
17.30-17.45 Przerwa
17.45-19.15 GRUPA A i B. Paweł Goźliński. Struktury narracji. 
19.15-19.45 Przerwa 
19.45–21.15 GRUPA A I B. Jacek Hugo-Bader. JHB się pakuje („Dzienniki kołymskie”).

sobota, 10 października

09.0010.30 GRUPA A i B. 
11.00–11.15 Przerwa
11.15–12.45 GRUPA A I B. Wojciech Jagielski. Tworzenie sieci kontaktów („Wypalanie traw”, „Wszystkie wojny Lary”).
12.45–13.00 Przerwa
13.00-14.30 GRUPA A I B. Mariusz Szczygieł. Jak wpadłem na różne rzeczy. („Nie ma”).
14.30-15.30 Przerwa obiadowa/ Zakończenie zjazdu dla Grupy A
15.30–17:30 GRUPA B: Olga Gitkiewicz. Omówienie zadania reporterskiego – podróż
17.30–17.45 Przerwa
17:45–19.45 GRUPA B: Kamil Bałuk. Omówienie zadania reporterskiego – podróż 2
19.45-20.00 Przerwa
20.00-21.30 GRUPA B: Paweł Goźliński. Bohater w reportażu.

niedziela, 11 października

09.30–11.00 GRUPA B: Paweł Goźliński, Olga Gitkiewicz, Ariadna Machowska. Giełda tematów, wybór drugiego tematu przez każdego studenta.
11.00–11.30 Przerwa
11.30–13.00 GRUPA B: Mariusz Szczygieł, Paweł Goźliński, Ariadna Machowska.  Giełda tematów, wybór drugiego tematu przez każdego studenta 2
13.00–14.00 Przerwa obiadowa
14.00–15.30 GRUPA B: Mariusz Szczygieł, Olga Gitkiewicz, Magdalena Kicińska.  Giełda tematów, wybór drugiego tematu przez każdego studenta 3
15.30 – 16.00 Przerwa
16.00 – 17.30 Spotkanie z tutorami.

Lektura na kolejny zjazd:

Zjazd piąty: 
GRUPA A: 10-12 czerwca 2021 r.
GRUPA B: 25-27 czerwca 2021 r.
SZTUKA ROZMOWY
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 10 czerwca (GRUPA A)
16.00-18.00 Agata Romaniuk. Warsztat tytułów.
18.00-18.15 Przerwa
18.15–19.45 Paweł Goźliński. Elementarne zadanie reporterskie – scena.
19.45-20.00 Przerwa
20.00-21.30 Mariusz Szczygieł. Małe zadanie reporterskie.

piątek 25 czerwca (GRUPA B)
16.00–17.30 Paweł Goźliński. Elementarne zadanie reporterskie – scena.
17.30–17.45 Przerwa
17.45–19.45 Agata Romaniuk. Warsztat tytułów.
19.45-20.00 Przerwa
20.00-21.30 Mariusz Szczygieł. Małe zadanie reporterskie.

piatek – sobota, 11-12 czerwca (GRUPA A) / sobota-niedziela 26-27 czerwca (GRUPA B)

Warsztat budowania, podtrzymywania i rozwiązywania kontaktu z „trudnym” bohaterem.
Warsztat zachowań asertywnych m.in. w zakresie przyjmowania i wyrażanie krytyki.
Prowadzenie: Hanna Samson – psycholożka, trenerka, psychoterapeutka

  1. dzień 9:00–19:00 / 2. dzień 9:00–16:00

Warsztat budowania, podtrzymywania i rozwiązywania kontaktu z „trudnym” bohaterem ma na celu nauczenie budowania relacji z bohaterem tak, by nie przekraczać jego przestrzeni psychologicznej, a jednocześnie by osiągnąć zamierzony efekt.

Uczestnicy będą mogli rozpoznać swoje mocne strony i ograniczenia w budowaniu relacji

Ćwiczenia będą umożliwiały:

a. uczenie się / doskonalenie nawiązywania kontaktu, by pojawił się klimat współpracy i zaufania
b. analizę własnej otwartości i empatii w dialogu
c. poznanie zasad skutecznego i satysfakcjonującego kontaktu
d. uczenie się radzenia sobie w tzw. trudnych momentach rozmowy, np. gdy bohater płacze lub milknie
e. rozpoznawanie własnych nastawień i uprzedzeń, które wnosimy do relacji
f. korektę tych zachowań, które warto zmienić

Warsztat zachowań asertywnych m.in. w zakresie przyjmowania i wyrażanie krytyki.

Celem warsztatu jest doskonalenie umiejętności rozpoznawania własnych granic i ich ochrony, a także umiejętności wyrażania własnych opinii i uczuć bez naruszania granic innych osób. Ćwiczenie zachowań asertywnych w zakresie przyjmowania i wyrażania krytyki pozwoli uczestnikom zobaczyć, jak przyjmują i wyrażają krytykę, jak to jest odbierane przez innych i wypróbować nowe rodzaje zachowania.

Grupa A – zadanie wywiad i zadanie opis!
Grupa B – zadanie opis!
Lektury na kolejny zjazd: Maciej Wasielewski „Jutro przypłynie królowa”,  Hanna Krall „Fantom bólu”, Hanna Krall „Sześć odcieni bieli i inne historie”,

Zjazd szósty: 2-5 września 2021 r.
GRUPA A:  2-4 września
GRUPA B:  3-5 września

SZTUKA PISANIA
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 2 września
16:00–17:30 GRUPA A: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów.
17.30–18.00 Przerwa
18:00–19:30 GRUPA A: Grzegorz Sroczyński. Omówienie zadania wywiad
19.45–20.00 Przerwa
20.00 –21:30 GRUPA A: Grzegorz Sroczyński. Omówienie zadania wywiad 2

piątek, 3 września
09.30–11.00 GRUPA A: Mariusz Szczygieł. Redakcja drugich tekstów LUB Elementarne zadanie reporterskie.
11.00–11.30 Przerwa
11.30–13.00 GRUPA A: Olga Gitkiewicz. Omówienie zadania – opis.
13.00-13.30 Przerwa.
13.30-15.00 GRUPA A: Julianna Jonek-Springer. Omówienie zadania – opis.
15.00-16.30 Przerwa obiadowa.
16.30–20.00 (godziny do ustalenia) GRUPA A I B. Tutor i jego studenci – omówienie postępów w pracy. Do potwierdzenia (Magdalena Kicińska/Marcin Kącki/Paweł Goźliński/Cezary Łazarewicz/ Katarzyna Surmiak-Domańska)

sobota, 4 września
09.0012.00  (godziny do ustalenia) GRUPA A I B: Tutor i jego studenci – omówienie postępów w pracy. Do potwierdzenia (Ewa Winnicka/Olga Gitkiewicz/Grzegorz Szymanik/Ariadna Machowska/Kamil Bałuk)
12.00-13.30 GRUPA A I B.  Spotkanie z Hanną Krall i Mariuszem Szczygłem.
13.30-13.45 Przerwa
13.45-15 15. GRUPA A I B. Maciej Wasielewski. Podróż w nieprzyjazne. („Jutro przypłynie królowa”).

15.15-16 15 Przerwa obiadowa / Zakończenie zjazdu dla Grupy A
16.15–17.45 GRUPA B: Teresa Kruszona. Czego reporter nie nauczył się na lekcjach polskiego
17.45–18.00 Przerwa
18.00–19.30 GRUPA B: Teresa Kruszona. Czego reporter nie nauczył się na lekcjach polskiego 2
19.30–20.00 Przerwa
20.00–21.30 GRUPA B: Mariusz Szczygieł. Redakcja drugich tekstów LUB Elementarne zadanie reporterskie.

niedziela, 5 września
9.30-11.15. GRUPA B: Olga Gitkiewicz. Omówienie zadania – opis.
11.15-11.45 Przerwa.
11.45-13.45 GRUPA B: Julianna Jonek-Springer. Omówienie zadania – opis.
13.45–14.00 Przerwa.
13.30–15.00 GRUPA B: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów.
15.00 Zakończenie zjazdu

Lektura na następny zjazd:
red. Beata Szady, „Dziobak literatury. Reportaże latynoamerykańskie”
Grupa A i B – zadanie monolog!

Zjazd siódmy:  30 września – 3 października 2021 r.
GRUPA A:  30 września – 2 października 2021 r.
GRUPA B: 1-3 października 2021 r.

SZTUKA REDAGOWANIA.
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 30 września
16:00–17:30 GRUPA A: Mariusz Szczygieł. Redakcja drugich tekstów.
17.30–18.15 Przerwa na kolację
18:15–19:45 GRUPA A: Mariusz Szczygieł. Redakcja drugich tekstów.

piątek, 1 października
09.00–11.00 GRUPA A: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów
11.00-11.30 Przerwa
11.30–13.00 GRUPA A: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów
13.00–14.15 Przerwa obiadowa
14.15–16.15 GRUPA A: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów.
16.15–16.30 Przerwa
16.30-18.00 GRUPA A I B. Beata Szady, Julianna Jonek Springer. Reportaże latynoamerykańskie. („Dziobak literatury. Reportaże latynoamerykańskie”).
18.00-18.30 Przerwa 
18.30-20.00 GRUPA A I B. Trudne życie freelancera. Komisja Dziennikarek i Dziennikarzy przy IP. Spotkanie z naszymi absolwentami – Bartoszem Józefiakiem, Karoliną Rogaską, Łukaszem Pilipem i Agnieszką Rodowicz.

sobota, 2 października
09.3011.00 GRUPA A I B. Filip Springer. Ile autora w tekście?
11.00-11.30 Przerwa 
11.30-13.00 GRUPA A I B. Filip Springer. Organizacja pracy reportera. 
13.00-13.30 Przerwa
13.30–15.00 GRUPA A I B. Karol Gruszka. Reportaże multimedialne.
15.00-16.00 Przerwa obiadowa / Zakończenie zjazdu dla Grupy A
16.00-17.30 GRUPA B: Mariusz Szczygieł. Redakcja drugich tekstów
17.30-18.00 Przerwa
18.00-19.30 GRUPA B: Mariusz Szczygieł. Redakcja drugich tekstów.
19.30-19.45 Przerwa
19.45-21.15 GRUPA B: Mariusz Szczygieł. Redakcja drugich tekstów.

niedziela, 3 października
09.30–11.00 GRUPA B: Grzegorz Sroczyński – Omówienie zadania wywiad.
11.00–11.30 Przerwa
11.30–14.00 GRUPA B: Grzegorz Sroczyński – Omówienie zadania wywiad.
14.00 Zakończenie zjazdu

Lektury na kolejny zjazd:  Olga Gitkiewicz, Nie zdążę;  Bartek Sabela „Wszystkie ziarna piasku”, Małgorzata Rejmer „Bukareszt. Kurz i krew” i „Błoto słodsze niż miód”,  Swietłana Aleksijewicz „Czarnobylska modlitwa”, Agnieszka Wójcińska „Perspektywa mrówki”, Mariusz Szczygieł „Gottland”, Mariusz Szczygieł „Nie ma”, Paweł Kapusta „Agonia” i „Gad”, programy Tomasza Patory, Teksty Tomasza Patory (do wysłania) 

Zjazd ósmy: 21-24 października 2021 r. 
GRUPA A:  21-23 października 2021 r.
GRUPA B: 22-24 października 2021 r.

[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 21 października
16:00–17:30 GRUPA A: Teresa Kruszona. Czego reporter nie nauczył się na lekcjach.
17.30–18.00 Przerwa na kolację
18:00–19:30 GRUPA A: Teresa Kruszona. Czego reporter nie nauczył się na lekcjach.
19.30–20.00 Przerwa
20.00 –22:15 

piątek, 22 października
09.00–10.30 GRUPA A: Olga Gitkiewicz. W podróży po Polsce w PKP („Nie zdążę”).
10.30-10.45 Przerwa
10.45-12.15 GRUPA A: Paweł Goźliński. Analiza scen z drugich tekstów.
12.15-12.45 Przerwa
12.45–16.00 GRUPA A. Olga Gitkiewicz, Kamil Bałuk. Omówienie zadania – monolog.
16.00-17.00 Przerwa obiadowa
17.00-18.30 GRUPA A. Bartek Sabela. Podróż w nieznane. („Wszystkie ziarna piasku”).
18.30-18.45 Przerwa
18.45-22.45 GRUPA A I B. Tomasz Patora. Za bramą zakładu, za drzwiami gabinetu. Telewizyjne dziennikarstwo śledcze.

sobota, 23 października

09.00–11.00 GRUPA A I B. Małgorzata Rejmer. Rozmowy z bohaterami. („Bukareszt. Kurz i krew”, „Błoto słodsze niż miód” i Aleksijewicz „Czarnobylska modlitwa”)
11.00-11.30 Przerwa
11.30-13.00 GRUPA A I B. Mariusz Szczygieł. Jak otworzyłem oczy na Gottland.

13.00-13.30 Przerwa. (Zakończenie zjazdu dla Grupy A)
13.30-15.00 GRUPA A I B. Paweł Kapusta. Jak pisać zupełnie inaczej, niż w PSR.
15.00-15.30 Przerwa
15.30-17.00 GRUPA B: Olga Gitkiewicz. W podróży po Polsce w PKP („Nie zdążę”).
17.00-17.30 Przerwa
17.30-22.00 GRUPA B. Olga Gitkiewicz, Kamil Bałuk. Omówienie zadania – monolog.

niedziela, 24 października

09.30–11.00 GRUPA B: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów.
11.00–11.30 Przerwa
11.30–13.00 GRUPA B: Paweł Goźliński. Redakcja drugich tekstów.
13.00–14.30 Przerwa obiadowa
14.30–16.00 GRUPA B: Paweł Goźliński. Analiza scen z drugich tekstów.
16.00 Zakończenie zjazdu

Lektury do przeczytania przed następnym zjazdem:
Marcin Kącki „Oświęcim”Marcin Kącki „Plaża za szafą”, Katarzyna Surmiak-Domańska „Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość”, Paweł P. Reszka „Białe płatki, złoty środek. Historie rodzinne„, „Płuczki”, Mikołaj Grynberg „Oskarżam Auschwitz” i „Rejwach”, Kamil Bałuk „Wszystkie dzieci Louisa”.
odcinki podcastu Dział Zagraniczny

Zjazd dziewiąty: 25-28 listopada 2021 r.
GRUPA A: 25-27 listopada 2021 r.
GRUPA B: 26-28 listopada 2021 r.
SZTUKA REDAGOWANIA – c.d.
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 25 listopada
15:30–17:00  GRUPA A: Mikołaj Grynberg. Od nonfiction do prozy.
17.00–17.30 Przerwa
17.30-19.00 GRUPA A: Marcin Kącki. „Oświęcim” – Czy wokół pomnika może istnieć życie?
19.00-19.30 Przerwa
19.30-21.00 GRUPA A: Kamil Bałuk. Pierwsza książka reporterska, czyli jak tropiłem spermooszustwo („Wszystkie dzieci Louisa”).

piątek, 26 listopada
09.00–10.30 GRUPA A: Paweł Sajewicz. Podstawy prawa autorskiego.
10.30-11.00 Przerwa
11.00-12.30 GRUPA A: Paweł Sajewicz. Podstawy prawa autorskiego cz. 2.
12.30-13.00 Przerwa
13.00–15.00 GRUPA A: Paweł P. Reszka. Poza Warszawą też jest reportaż. („Białe płatki, złoty środek. Historie rodzinne”, „Płuczki”). 
15.30-16.30 Przerwa obiadowa
16.30-18.00 GRUPA A i B: Katarzyna Surmiak-Domańska. Rozmawiałam z Ku Klux Klanem. („Ku Klux Klan. Tu mieszka miłość”). 
18.00-18.30 Przerwa
18.30-20.00 GRUPA A i B: Maciej Okraszewski (Podcast Dział Zagraniczny). O czym nie chcą czytać Polacy.

sobota, 27 listopada

09.3011.00 GRUPA A I B. GRUPA A I B. Daniel Lis. Rynek książek w Polsce. 
11.00-11.30 Przerwa 
11.30-13.00 GRUPA A I B. GRUPA A I B. Daniel Lis (Znak). Jak się redaguje książki reporterskie.
13.00-13.30 Przerwa
13.30–15.00 GRUPA A I B. Jacek Karczewski. Czego nie rozumieją dziennikarze? Ptaki.
15.00-16.00 Przerwa obiadowa / Zakończenie zjazdu dla Grupy A
16.00-17.30 GRUPA B: Mikołaj Grynberg. Od nonfiction do prozy.
17.30-18.00 Przerwa
18.00-19.30 GRUPA B: Marcin Kącki. „Oświęcim” – Czy wokół pomnika może istnieć życie?
19.30-19.45 Przerwa
19.45-21.15 GRUPA A: Kamil Bałuk. Pierwsza książka reporterska, czyli jak tropiłem spermooszustwo („Wszystkie dzieci Louisa”).

niedziela, 28 listopada
09.30–11.00 GRUPA B: Paweł Sajewicz. Prawo autorskie dla opornych.
11.00–11.30 Przerwa
11.30–13.00 GRUPA B: Paweł Sajewicz. Prawo autorskie dla opornych cz. 2.
13.00–13.30 Przerwa.
13.30–15.30 GRUPA B: Paweł P. Reszka. Poza Warszawą też jest reportaż. („Białe płatki, złoty środek. Historie rodzinne”, „Płuczki”). 
15.30 Zakończenie zjazdu

Lektury do przeczytania przed następnym zjazdem:
Justyna Dąbrowska „Nie ma czego się bać. Rozmowy z mistrzami” i „Miłość jest warta starania”, Witold Szabłowski „Tańczące niedźwiedzie”, Olga Gitkiewicz „Nie hańbi”, Kamil Bałuk „Smutek inżyniera”


Zjazd dziesiąty.
OBIE GRUPY:  9-11 grudnia 2021 r.

REPORTERSKA KSIĄŻKA
[szczegółowy plan zjazdu może ulec zmianie]

czwartek, 9 grudnia
16:00–17:30 GRUPA A I B. Julianna Jonek-Springer, Filip Springer. Redakcja ostatniej szansy.
17.30–17.45 Przerwa na kolację
17:45–19:15 GRUPA A I B. Magdalena Budzińska (Czarne). Gdzie szukać, jak znajdować, z czego korzystać, czyli źródła dla reporterów okiem redaktora.
19.15–19.30 Przerwa
19.30 –21:00 GRUPA A I B. Ariadna Machowska. Co wkurza redaktora w autorze?

piątek, 10 grudnia

09.3011.00 GRUPA A I B. Olga Gitkiewicz. Pierwsza książka reporterska, czyli jak opisywałam rynek pracy („Nie hańbi”).
11.00-11.30 Przerwa 
11.30-13.00 GRUPA A I B. Justyna Dąbrowska. Rozmowy z mistrzami. („Nie ma czego się bać”, „Miłość jest warta starania”). 
13.00-14.30 Przerwa obiadowa
14.30-16.00 GRUPA A I B. Mariusz Szczygieł, Kamil Bałuk. Redakcja ostatniej szansy.
16.00-16.30 Przerwa
16.30-18.00 GRUPA A I B. Magdalena Budzińska (Czarne). Co autor powinien wiedzieć, zanim napisze książkę?
18.00-18.30 Przerwa
18.30-20.00 GRUPA A I B.  Kamil Bałuk. Zawężanie olbrzymich tematów. /// lub Giełda

sobota, 11 grudnia
9.30 – 11.00 GRUPA A I B. Mariusz Szczygieł, Kamil Bałuk. Redagujemy tekst z niszowego miesięcznika branżowego. 
11.00-11.30 Przerwa 
11.30-13.00 GRUPA A I B. Witold Szabłowski. Niedźwiedzie, kucharze, reportaże.
13.00-13.15 Przerwa.
13.15-15.15 (DODATKOWE ZAJĘCIA) GRUPA A I B. Film i debata z Justyną Dąbrowską.
15.15-15.30 Przerwa
15.30-17.00 GRUPA A I B.  Studenci prezentują swoje NOWE tematy na reportaż.
17.00-18.00 GRUPA A I B. Podsumowanie szkoły.
18.00 – GRUPA A I B. Uroczystość zakończenia Szkoły.


Harmonogram jest orientacyjny. Godziny zajęć, tematy, lektury oraz nazwiska prowadzących mogą ulec zmianie. Zmiany mogą zostać wprowadzone przed rozpoczęciem roku akademickiego lub w jego trakcie. Nie spodziewamy się jednak, by były to zmiany znaczące. Terminy zjazdów mogą być zmienione najpóźniej na dwa miesiące przed terminem zjazdu, którego zmiana dotyczy.

Opcjonalnie:

/// Spotkanie z redaktorami wybranego tytułu reporterskiego.

 

[PostT]

„Wszyscy o wszystkim mało wiemy”