WYNIKI! TEMAT: UCHODŹCY. KONKURS NA MATERIAŁ DZIENNIKARSKI

 

IR_uchodzcy_cover_photo_logotypy-02W konkursie zgłoszono 147 prac:  116 tekstów, 16 materiałów audio oraz 11 materiałów wideo. Jury w składzie Jarosław Mikołajewski, Lidia Ostałowska, Bartosz Konopka, Anna Dudzińska postanowiło o przyznaniu następujących  nagród:

I miejsca w kategorii: Tekst – Magdalenie Nimer za cykl reportaży i tekstów o uchodźcach (publikowanych w Dużym Formacie oraz Facebooku Kolektywu Reporterskiego)
Magdalena Nimer towarzyszyła uchodźcom w Turcji, Serbii, Chorwacji, na Węgrzech
i w Niemczech. W cyklu przejmujących reportaży opublikowanych w Dużym Formacie i na Facebooku przedstawiła panoramę losów ludzi uciekających przed wojną – z głębokim rozumieniem różnic kulturowych, szacunkiem dla każdego człowieka i współczuciem wobec cierpienia.

Mały krawczyk z Aleppo
Syryjka za pół ceny
Tempelhof szczypie w oczy
Boże Narodzenie w Aleppo
Żebrak
Na dworcu Keleti
To nie jest wojna dla palaczy

II miejsca w kategorii: Tekst  – Sylwii Czubkowskiej i Michałowi Potockiemu za tekst „Terespolska ciuciubabka”
Codziennie setki Czeczenów proszą o ochronę w Polsce. Ale Polska – wbrew krajowemu i międzynarodowemu prawu – im odmawia. W „Terespolskiej ciuciubabce” Sylwia Czubkowska i Michał Potocki z ogromną starannością i bezstronnością pokazali, jak bezduszna machina urzędnicza traktuje dramaty uchodźców, a polityczny populizm unieważnia prawa człowieka.

Link: Terespolska ciuciubabka

III miejsce w kategorii: Tekst  – Annie Alboth za reportaż „Rok z uchodźcami „
Anna Alboth, autorka bloga i książki „Rodzina bez granic”, zaprosiła grupę uchodźców do swojego mieszkania w Berlinie. Od miesięcy spali gdziekolwiek, od Grecji, przez Bałkany, po ulice stolicy Niemiec. Zatrzymali się u niej na dłużej. Reportaż „Rok z uchodźcą” to opis wspólnego życia polsko-niemieckiej rodziny z mężczyznami, którzy pokonali granice krajów i kultur w poszukiwaniu bezpieczeństwa. I portret Europejczyków rozdartych między solidarnością a lękiem.

Link: Rok z uchodźcą

I miejsce w kategorii: Audio  – Agnieszce Czyżewskiej-Jacquemet i Katarzynie Michalak za reportaż „Marmur i dzieci”
Za uniwersalną opowieść o uchodźstwie i trafne wykorzystanie środków radiowych przenoszących słuchacza w dworcową rzeczywistość uchodźców z Czeczenii.
Do wielowątkowej opowieści o sytuacji  ludzi, których do ucieczki zmusiła wojna dopisany zostaje jeszcze rozdział o bezduszności i beznadziei prawa, którego nikt nie przestrzega. A także za przytoczenie zdania-przestrogi: „wolałbym już wojnę od tej bezsilności. Z karabinem mógłby przynajmniej decydować”.

Link: Marmur i dzieci

II miejsce w kategorii: Audio  – Monice Malec za reportaż „Przepisuję ten wiersz”
Autorka buduje opowieść o ludziach zaangażowanych w społeczną akcję przepisywania wiersza Josifa Brodskiego „Piosenka o Bośni”.  Jego sens jest pretekstem do rozmyślań i rozmów nie tylko o literaturze. Za konsekwentne budowanie radiowego przekazu i interesują opowieść o akcji, która staje się pretekstem do pokazania jacy jesteśmy.

Link: Przepisuję ten wiersz

III miejsce w kategorii: Audio  – Bartoszowi Pankowi za reportaż „Gościnność po polsku”
Za pokazanie pozytywnego przykładu polskiej rodziny, dla której słowa o solidarność i potrzebie  pomocy potrzebującym nie są tylko pustym frazesem. Reportaż o rodzinie syryjskich uchodźców mieszkających w Oławie jest zapisem wzajemnych relacji gości i przyjaciel-Polaka ale też wątpliwości, które wraz z upływem czasu zaczynają pojawiać się po jednej i drugiej stronie.

Link: Jak Syryjczycy znaleźli dom w Oławie

I miejsce w kategorii: Wideo – Annie Tomaśko, Patrykowi Michalskiemu, Brianowi Damowi za projekt „Oswoić dżunglę”
Za świadomą opowieść własnym głosem, odautorską odwagę, za zdolność uogólnienia, za szlachetną redukcję opowiadania, ascetyczną formę, literacki skrót. Za pokazanie że webdoc może opowiadać równie dużo i szlachetnie, co dobry film dokumentalny.

Link: Oswoić dżunglę

II miejsce w kategorii: Wideo  – Annie Żebrowskiej, Łukaszowi Szczepańskiemu i Jackowi Wiśniewskiemu za reportaż „The Borders”
Za przemyślaną opowieść, ciekawych bohaterów, udaną elipsę losów uchodźców kiedyś i dzisiaj, za sprawne operowanie środkami filmowymi w tworzeniu nastroju.

Link: The Borders: European Dream

III miejsce w kategorii: Wideo  – Bożydarowi Pająkowi za reportaż „Fala”

Za bliskość z bohaterami, dynamikę opowiadania, szeroką metaforę fali uchodźców, fali pomocy i fali nienawiści.

Link: Fala

GRATULUJEMY!

Szczegóły konkursu w regulaminie zamieszczonym na stronie

www.tematUchodzcy.pl

Konkurs organizowany przez Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Instytut Reportażu w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 

belka