Rekrutacja

REKRUTACJA ZAMKNIĘTA!

Warunkiem uczestnictwa w Szkole Ekopoetyki (oprócz uiszczenia czesnego i podpisania umowy cywilno-prawnej z Instytutem Reportażu) jest przejście kwalifikacji wstępnej polegającej na przysłaniu:

  • CV
  • listu, w którym Kandydatka/Kandydat wyjaśni, dlaczego chce się z nami uczyć
  • trzech opublikowanych wcześniej tekstów (artykuły, opowiadania, książki, zbiory poezji, inne formy literackie) w tytułach opatrzonych numerami ISBN/ISSN
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie tekstów literackich i krytyczno-literackich

Zgłoszenia

Zgłoszenia w formie plików .doc / .docx prosimy wysyłać na adres: aleksandra.migacz@instytutr.pl

 

Szkoła – po ocenie nadesłanych materiałów – zastrzega sobie prawo zaproszenia Kandydata/Kandydatki na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną. Przyjęci zostaną Kandydatki i Kandydaci, którzy jako pierwsi:

  1. spełnią warunki merytoryczne,
  2.  podpiszą ze Szkołą umowę cywilno-prawną określającą prawa i zobowiązania stron,
  3. opłacą czesne.

 

W szkole przewidziano 22 miejsca

 

Rekrutacja do Szkoły Ekopoetyki zostaje otwarta w momencie opublikowania ogłoszenia o rozpoczęciu naboru i trwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby Uczestniczek i Uczestników. Jeśli lista przyjętych osób osiągnie przewidywaną liczbę, rekrutacja zostanie zamknięta. Dlatego warto przysłać zgłoszenie jak najszybciej.

Szkoła gwarantuje sobie prawo ogłoszenia rekrutacji dodatkowej.

 

Terminy rekrutacji

Rozpoczęcie rekrutacji: 7.02.2020

Ostateczne zakończenie naboru: 30.04.2020

Uwaga: rekrutacja trwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby Uczestniczek i Uczestników. Jeśli lista przyjętych osób osiągnie przewidywaną liczbę, rekrutacja zostanie zamknięta.

 

Stypendium

Dwa miejsca w szkole są bezpłatne. Otrzymają je ci, którzy w liście zaznaczą chęć ubiegania się o stypendium i których wnioski aplikacyjne (CV, list, teksty) zostaną ocenione najwyżej przez zespół kwalifikujący.

Uprzejmie prosimy o głębokie przemyślenie chęci ubiegania się o stypendium – chcemy by trafiło do osób, które naprawdę go potrzebują

 

Szkoła gwarantuje sobie prawo odwołania szkolenia do końca maja 2020 jeśli nie uda się zebrać wymaganej liczby Uczestniczek/Uczestników. W takiej sytuacji wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia komunikatu o odwołaniu.

Instytut Reportażu zastrzega sobie prawo do zmian terminów poszczególnych zjazdów, prelegentów, tematów zajęć oraz miejsca zajęć.

 

Czesne

5500 zł za rok (w tym 23 proc. VAT). Będzie możliwe otrzymanie faktury VAT.

Polska
Szkoła
Reportażu
2020

Sprawdź wyniki