Warsztaty Deloitte

Serdecznie zapraszamy do udziału w wyjątkowych warsztatach, których tematem jest:
„Jak zrozumieć bioróżnorodność i kształtować wrażliwość ekologiczną.”
 w ramach wędrownego festiwalu literackiego – Miedzianka Po Drodze w Gliwicach, Opolu, Pleszewie i Sierosławiu
Warsztat skierowany jest dla wszystkich zainteresowanych ekologią i chcących pozyskać wiedzę dotyczącą różnorodności biologicznej. Zaplanowane działania mają ułatwić zrozumienie tego zagadnienia w kontekście zmian klimatycznych, a także zachęcić do wdrażania działań inspirujących młodych ludzi do ochrony przyrody. Uczestnicy warsztatu zdobędą minimum niezbędnej teorii i maksimum praktycznych rozwiązań, które ułatwią zaplanowanie i przeprowadzenie nowatorskich działań z młodzieżą.
Plan warsztatu:
  1. Zagadnienie bioróżnorodności – realizacja podstawy programowej, podstawowe pojęcia. 
  2. Dobre praktyki ekologiczne. 
  3. Źródła edukacyjnych inspiracji.
  4. Bioróżnorodność w kontekście kryzysu klimatyczno – przyrodniczego. 

Prowadząca Agata Sieńczak, jest ambasadorką Programu Edukacyjnego Be.Eco dla szkół, nauczycielką i edukatorką. Członkini grupy Superbelfrzy RP, wykładowczyni w Ateneum – Akademii Nauk Stosowanych w Gdańsku, autorka wielu publikacji, artykułów i otwartych zasobów edukacyjnych, w tym bloga „Ster Edukacyjny”. Pani Agata realizuje liczne między przedmiotowe projekty, jest autorką i współautorką wielu innowacji pedagogicznych, jest także współtwórczynią ogólnopolskiego programu edukacyjnego “Kreator Zielonych Zmian” propagującego NBS, czyli rozwiązania oparte na przyrodzie.

Warsztat prowadzony jest w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Be.Eco, którego celem jest wsparcie edukacji ekologicznej i klimatycznej, między innymi poprzez bezpłatne szkolenia oraz materiały dydaktyczne. Program Be.Eco organizowany jest przez Fundację Digital University we współpracy z Fundacją Deloitte. W pierwszej edycji programu w roku szkolnym 2021/22 wzięło udział ponad 2 tysiące nauczycieli i blisko 34 tysiące uczniów ze szkół w całej Polsce. Więcej informacji o programie na stronie: https://beeco.edu.pl/  II edycja programu rusza już we wrześniu 2022.

Zachęcamy, aby skorzystać z możliwości udziału w tym wyjątkowym warsztacie!

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Gliwice – 12:00 – 14:00 – Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach ul. Kościuszki 17 

Opole – g. 12:30 – 14:30 – Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Minorytów 4

Pleszew – g. 12:00 – 14:00 – Biblioteka Miejska, ul. Kolejowa 1

Sierosław – g. 12:00 – 14:00 – Dwór Sierosław, Morwowa 2