Kontakt

Fundacja Instytut Reportażu

ul. Gałczyńskiego 7
00-362 Warszawa
tel.: +48 22 828 49 98

wydawnictwo Dowody na Istnienie: julianna.jonek@instytutR.pl
dystrybucja książek wydawnictwa: pawel.szopowski@instytutr.pl

Wrzenie Świata – księgarnia: ksiegarnia@instytutr.pl
Wrzenie Świata – kawiarnia: pawel.sobulski@instytutr.pl
Faktury, księgowość: aleksandra.migacz@instytutr.pl
Faktyczny Dom Kultury i organizacja spotkań: agnieszka.hryniewicka@instytutr.pl
Instytut Reportażu, projekty i współpraca z zewnętrznymi partnerami: kamil.baluk@instytutr.pl
Polska Szkoła Reportażu: kamil.baluk@instytutr.pl

facebook: InstytutR
facebook: Dowody na Istnienie
facebook: Wrzenie Świata

facebook: Faktyczny Dom Kultury

KRS 0000335427
REGON 142032435
NIP 1132778984

„Wszyscy o wszystkim mało wiemy”