Rekrutacja PSR 2024/2025

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez formularz zgłoszeń dostępny w trakcie rekrutacji. Proszę nie zapomnieć o preferencji dotyczącej grupy.

Szkoła – po ocenie nadesłanych materiałów – zastrzega sobie prawo zaproszenia Kandydata/Kandydatkę na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną. Przyjęci zostaną Kandydatki i Kandydaci, którzy:
a) spełnią warunki merytoryczne,
b) podpiszą ze Szkołą umowę cywilno-prawną określającą prawa i zobowiązania stron,
c) opłacą czesne.

 

Rekrutacja do Polskiej Szkoły Reportażu zostaje otwarta w momencie opublikowania ogłoszenia o rozpoczęciu naboru i potrwa do 20 lipca 2024. 

 

Szkoła gwarantuje sobie prawo ogłoszenia rekrutacji dodatkowej.

Szkoła gwarantuje sobie prawo odwołania szkolenia do 15 sierpnia 2024, jeśli nie uda się zebrać wymaganej liczby Uczestniczek/Uczestników. W takiej sytuacji wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia komunikatu o odwołaniu.

Instytut Reportażu zastrzega sobie prawo do zmian terminów poszczególnych zjazdów, prelegentów, tematów zajęć oraz miejsca zajęć w granicach Warszawy.

 

Czesne – rekrutacja 2024/2025

OPCJA A

13 500 zł (w tym 23 proc. VAT) za cały rok płatne z góry
w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu

OPCJA B

1 semestr: 7 000 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 15.08.2024
2 semestr: 7 900 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 15.02.2025
Razem: 14 900 zł (w tym 23 proc. VAT) za cały rok

 

kontakt: aleksandra.pakiela@instytutr.pl