Rekrutacja PSR 2023/2024

Rekrutacja do Polskiej Szkoły Reportażu zostaje otwarta w momencie opublikowania ogłoszenia o rozpoczęciu naboru i potrwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby Uczestniczek i Uczestników.

Jeśli lista przyjętych osób osiągnie przewidywaną liczbę, rekrutacja zostanie zamknięta. Dlatego warto przysłać swoje zgłoszenie jak najszybciej.

 

Rekrutacja

Warunkiem wstąpienia do Polskiej Szkoły Reportażu (oprócz uiszczenia czesnego i podpisania umowy cywilno-prawnej z Instytutem Reportażu) jest przejście kwalifikacji wstępnej polegającej na przysłaniu CV oraz listu, w którym Kandydatka/Kandydat wyjaśni, dlaczego chce się z nami uczyć.

Oczekujemy od Kandydatek i Kandydatów jednego, maksymalnie dwóch tekstów dziennikarskich lub literackich (dowolne, choć najlepiej bliskie formule reportażu/relacji/sprawozdania/wywiadu). Mogą być wcześniej publikowane lub nie. Tekst – tylko w pliku Word – nie może być dłuższy niż 10 stron (każda strona to 1800 znaków ze spacjami). Teksty przysłane w innym pliku niż Word nie będą czytane i rozpatrywane.

Uwaga! W praktyce w ostatnich latach liczba i poziom zgłoszeń do szkoły co roku zwiększa się. Radzimy więc wysyłać tekst najlepiej jak najbardziej zbliżony gatunkowo do reportażu, najlepiej wysłać dwa teksty – zwykle zwiększy to szanse na pomyślne przejście rekrutacji (chyba że drastycznie różnią się one od siebie poziomem).

 

Zgłoszenia

Zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez formularz zgłoszeń dostępny w trakcie rekrutacji. Proszę nie zapomnieć o preferencji dotyczącej grupy.

Szkoła – po ocenie nadesłanych materiałów – zastrzega sobie prawo zaproszenia Kandydata/Kandydatkę na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną. Przyjęci zostaną Kandydatki i Kandydaci, którzy jako pierwsi:
a) spełnią warunki merytoryczne,
b) podpiszą ze Szkołą umowę cywilno-prawną określającą prawa i zobowiązania stron,
c) opłacą czesne.

Rekrutacja do Polskiej Szkoły Reportażu zostaje otwarta w momencie opublikowania ogłoszenia o rozpoczęciu naboru i potrwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby Uczestniczek i Uczestników. Jeśli lista przyjętych osób osiągnie przewidywaną liczbę, rekrutacja zostanie zamknięta. Dlatego warto przysłać swoje zgłoszenie jak najszybciej.

Szkoła gwarantuje sobie prawo ogłoszenia rekrutacji dodatkowej.

Szkoła gwarantuje sobie prawo odwołania szkolenia do 15 sierpnia 2023, jeśli nie uda się zebrać wymaganej liczby Uczestniczek/Uczestników. W takiej sytuacji wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia komunikatu o odwołaniu.

Instytut Reportażu zastrzega sobie prawo do zmian terminów poszczególnych zjazdów, prelegentów, tematów zajęć oraz miejsca zajęć w granicach Warszawy.

 

Czesne – rekrutacja 2023/2024

OPCJA A

13 500 zł (w tym 23 proc. VAT) za cały rok płatne z góry
w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu

OPCJA B

1 semestr: 7 000 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 15.08.2022
2 semestr: 7 900 zł (w tym 23 proc. VAT) płatne do 15.02.2023
Razem: 14 900 zł (w tym 23 proc. VAT) za cały rok

 

kontakt: aleksandra.pakiela@instytutr.pl