O projekcie

 

Wszystkim uczestniczkom i uczestnikom projektu dziękujemy za Wasze zaangażowanie! Dzięki niemu mieliśmy ciężki orzech do zgryzienia. Sposród wielu nadesłanych po warsztatach prac musieliśmy wybrać 12, które – po wspólnej pracy – zostały opublikowane na naszej stronie.
Zapraszamy do lektury, a wszystkim autorom i autorkom – gratulujemy! 

 

O projekcie:
W ramach projektu umożliwiliśmy udział grupy uczennic i uczniów z 4 szkół w darmowych jednodniowych warsztatach pisania reportaży, prowadzonych przez osoby zajmujące się zawodowo reportażem – czynnych, nagradzanych za teksty, śledztwa, książki i podcasty dziennikarzy, m.in. Karoliną Rogaską, Bartoszem Józefiakiem, Aleksandrą Pakiełą, Zuzanną Bukłahą-Fasiecką.

Dzięki udziałowi w projekcie uczestniczki i uczestnicy mieli szansę poznać zawód reportera od kuchni, poznali realia dotyczące rynku pracy w Polsce, kompetencje, których oczekują pracodawcy oraz zmiany, jakie zachodzą w mediach. Reporterzy i reporterki opowiadali o samym reportażu – czym jest i jaki jest klucz do napisania cennego dla czytelnika tekstu. Przekazali także wiedzę o różnych formach reportażu (prasowy, internetowy, książkowy, radiowy).

Udział w projekcie, poprzez uczestnictwo w warsztatach oraz pisanie reportażu, miał na celu wzmocnić u młodych ludzi kompetencje kluczowe dla przyszłego rynku pracy: umiejętności poznawcze, inteligencję społeczną oraz umiejętność krytycznego myślenia i analizy.

 

Projekt współfinansowało m. st. Warszawa