Aktualności w Programie SERAPH

Rekrutacja do Programu SERAPH – zakończona 

 

18 czerwca zakończyliśmy przyjmowanie wniosków do programu SERAPH obejmującego wsparcie grantowe i merytoryczne dla redakcji lokalnych, które podejmują istotne społecznie tematy i chcą silniej angażować odbiorców.

Dostaliśmy wiele świetnych, przemyślanych, ciekawych wniosków.

Czteroosobowe jury musiało podjąć trudną decyzję, ponieważ złożono 43 wnioski (poprawne pod względem formalnym), natomiast w programie mogą wziąć udział 4 redakcje, co oznaczało 11 wniosków na jedno miejsce.

Lista mediów, wraz z przyznaną punktacją, zostanie opublikowana niebawem – w tej chwili kończymy liczenie ocen i klasyfikowanie.


Wizyta partnerów Programu SERAPH

 

3 i 4 lipca gościliśmy w Faktycznym Domu Kultury węgierski zespół Internews, z którym współpracujemy przy realizacji programu SERAPH („Strengthening Engagement of Regional Audiences in Poland and Hungary”). Rozmawialiśmy o sytuacji mediów lokalnych w Polsce i na Węgrzech i wymienialiśmy się doświadczeniami z naborów do programu grantowego.