Harmonogram Polskiej Szkoły Reportażu 2023/2024

O szkole

Polska Szkoła Reportażu to roczne szkolenie prowadzone przez Instytut Reportażu. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów.

Kto może zostać Studentką/Studentem?

Po raz kolejny zapraszamy dziennikarzy, redaktorów i innych twórców form dokumentalnych bez względu na wiek, staż i miejsce pracy oraz studentów (po 3. roku studiów), którzy są gotowi do intensywnej pracy i chcieliby nauczyć się jak tworzyć reportaż: jak wybierać temat (sprawę do opisania, bohatera); jak go dokumentować (praca na źródłach, podróż, pierwszy kontakt z bohaterem i sztuka rozmowy, rozstanie z bohaterem); jak pisać (kompozycja tekstu, język, forma); jak redagować tekst (dla redaktorów) i jak współpracować z redaktorem (dla autorów).

Zapraszamy tych, którzy chcą nie tylko pisać, ale także – wspólnie z nami – przeczytać ważne książki.

Polska Szkoła Reportażu jest szkoleniem umiejętności organizowanym przez Fundację Instytut Reportażu.

Co każda Uczestniczka/ każdy Uczestnik otrzyma?

Każdy Uczestnik będzie miał możliwość systematycznej, praktycznej, intensywnej nauki warsztatu reporterskiego oraz wielu osobistych rozmów/konsultacji z fachowcami literatury non-fiction. Każdy z Uczestników w ciągu roku szkoleniowego powinien napisać – pod opieką swojego tutora – jeden duży tekst reporterski. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik będzie mieć swojego indywidualnego tutora. Będą nimi doświadczeni reporterzy lub redaktorzy. Z nimi przez cały czas trwania zajęć będzie można konsultować swoje teksty, pisane w ramach zajęć.
Zajęcia odbywają się w ramach przygotowanych ścieżek – każda ścieżka ma innego koordynatora. Forma zajęć: ćwiczenia, konwersatoria, wykłady. Kursanci muszą przygotować się na intensywną pracę polegającą na drobnych zadaniach domowych, redagowaniu tekstów na żywo i tworzeniem dużego tekstu zaliczeniowego.

Na zakończenie Szkoły Uczestnicy szkolenia otrzymają Certyfikat Ukończenia Polskiej Szkoły Reportażu Szkoły / Instytutu Reportażu.

Koszty udziału Uczestników w imprezach, spektaklach i innych wydarzeniach przewidzianych w programie Szkoły pokrywa Instytut Reportażu. Jednak koszty przygotowania reportaży pokrywają Uczestnicy, niezależnie od wpłaconego czesnego.

Wykładowcy i Goście Specjalni prowadzący zajęcia w Polskiej Szkoły Reportażu:

Kamil Bałuk, Magdalena Budzińska, Justyna Dąbrowska, Olga Gitkiewicz, Paweł Goźliński, , Mikołaj Grynberg,  Wojciech Jagielski, Julianna Jonek-Springer, Magdalena Kicińska, Teresa Kruszona, Cezary Łazarewicz, Ariadna Machowska, Tomasz Patora, Paweł P. Reszka, Agata Romaniuk, Karolina Sulej, Witold Szabłowski, Filip Springer,  Katarzyna Surmiak-Domańska, Mariusz Szczygieł,  Maciej Wasilewski, Ewa Winnicka, Małgorzata Rejmer, Maciej Okraszewski, Daniel Lis, Kacper Pobłocki, Paweł Cywiński, Joanna Gierak-Onoszko, Aleksandra Zbroja.

Lektury – podstawa

Hanna Krall – „Żal”
Lidia Ostałowska – „Farby wodne”
Filip Springer – „Miedzianka”,
Mariusz Szczygieł – „Gottland”,
Małgorzata Szejnert – „Wyspa klucz”,
Wojciech Jagielski – „Wszystkie wojny Lary”
Paweł Piotr Reszka – „Płuczki”,
Katarzyna Surmiak-Domańska – „Mokradełko”,
Olga Gitkiewicz – „Nie zdążę”,
Kamil Bałuk – „Wszystkie dzieci Louisa”,
Truman Capote – „Z zimną krwią”,
Martín Caparrós – „Głód”.
Mariusz Szczygieł „Fakty muszą zatańczyć”

Lektury – rozszerzona lista

Mariusz Szczygieł – „Nie ma”, „Niedziela, która zdarzyła się w środę”, „100/XX”,
Filip Springer – „Miasto Archipelag”,
Wojciech Tochman –Schodów się nie pali”,
Katarzyna Surmiak-Domańska – „Kieślowski. Zbliżenie”, „Czystka”
Ewa Winnicka – „Angole”, „Był sobie chłopczyk”
Wojciech Jagielski – „Wypalanie traw”,
Maciej Wasielewski – „Jutro przypłynie królowa”,
red. Beata Szady – „Dziobak literatury. Reportaże latynoamerykańskie”,
Małgorzata Rejmer – „Bukareszt. Kurz i krew” i „Błoto słodsze niż miód”,
Swietłana Aleksijewicz – „Czarnobylska modlitwa”,
Paweł P. Reszka – „Białe płatki, złoty środek. Historie rodzinne”
Mikołaj Grynberg – „Oskarżam Auschwitz” i „Rejwach”,
Justyna Dąbrowska – „Nie ma czego się bać. Rozmowy z mistrzami” i „Miłość jest warta starania”,
Olga Gitkiewicz – „Nie zdążę”,
Karolina Sulej – „Rzeczy osobiste”.

Kiedy? Gdzie?

Szkoła obejmuje dziesięć INTENSYWNYCH, trzydniowych zjazdów w Warszawie rozpoczynających się we wrześniu 2023 roku, a kończących w maju 2024 roku. Zjazdy odbywają się od piątkowego popołudnia, (od godz. 16) do niedzieli (do godz. 16), w podziale na grupy.
Terminy zjazdów zostają podane w ogłoszeniu o rekrutacji, z zastrzeżeniem, że mogą ulec zmianie najpóźniej dwa miesiące przed terminem zjazdu.

Zjazdy odbywać się będą w Warszawie w siedzibie Instytutu Reportażu przy ul. Gałczyńskiego 12 lub w innym miejscu w Warszawie wyznaczonym przez Instytut Reportażu. Uczestnicy spoza Warszawy zapewniają sobie nocleg we własnym zakresie. W trakcie zajęć przewidziane są przerwy na posiłki (studenci organizują je sobie we własnym zakresie).

Uczestnicy otrzymują kartę zniżkową na zakupy w księgarni Instytutu Reportażu i we Wrzeniu Świata.

TERMINY ZJAZDÓW: 

Zjazd pierwszy:

8-10 września 2023

Zjazd drugi:

14-15 października 2023

TRENING KOMUNIKACYJNY

Zjazd trzeci:
17-19 listopada 2023

Zjazd czwarty:
8-10 grudnia 2023

Zjazd piąty: 
12-14 stycznia 2024

Zjazd szósty (warsztat psychologiczny):
16-18 lutego 2024

Zjazd siódmy:
15-17 marca 2024

Zjazd ósmy:
5-7 kwietnia 2024

Zjazd dziewiąty:
26-28 kwietnia 2024

Zjazd dziesiąty:
10-11 maja 2024

SZCZEGÓŁOWY PLAN (może on ulec nieznacznej zmianie! O każdej zmianie będziemy informować): 

Zjazd pierwszy:z

8-10 września 2023

8 września 2023

16:00 – 17:30 Spotkanie organizacyjne, szczegółowe omówienie zasad Szkoły i programu oraz zadań

17:30 – 18:00 Przerwa

18:00 – 19:30 Co to jest temat? – Julianna Jonek-Springer

19:30 – 20:00 przerwa

20:00 – 21:30 Mariusz Szczygieł (ścieżka autorska Mariusza Szczygła) – ryzyko nudy „Niedziela, która zdarzyła się w środę” – Jak zainteresować tematem?

9 września 2023

9:30 – 11:00 Warsztat: Agata Romaniuk (ścieżka struktura) szukanie tematów

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Paweł Goźliński (ścieżka struktura) Kto może być bohaterem? (PIERWSZE ZADANIE)

13:00 – 14:00 przerwa

14:00 – 15:30 Olga Gitkiewicz (ścieżka BHP) Prawo prasowe w praktyce i rzetelność w reportażu. Jakimi rozwiązaniami prawnymi dysponuje reporter/ka. Konwersatorium.

15:30 – 16:00 przerwa

16:00 – 17:30 Mariusz Szczygieł (autorska ścieżka Mariusza) – Co to jest reportaż i co mnie w nim inspiruje?

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 19:30 Bartosz Sabela – książka „Wędrówka Tusz” – zajęcia o języku i weryfikacji danych

10 września 2023

9:30 – 11:00 Olga Gitkiewicz – etyka w pracy reportera

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Mariusz Szczygieł – Poczet NIENUDZIARZY wśród reporterów. (ścieżka autorska Mariusza)

13:00 – 13:30 przerwa

13:30 – 15:00 Filip Springer – Po co pisać reportaż – warsztatowo o kluczowym pytaniu (reportaż jako narzędzie interwencji, sposób ekspresji, narzędzie poznawcze)

Zjazd drugi:

14-15 października 2023

TRENING KOMUNIKACYJNY + warsztat „Jak pisać o uchodźcach”

sobota: 10:00 – 17:00 
niedziela: 10:00 – 15:00 

Trening z Rafałem Kostrzyńskim i Katarzyną Bryczkowską z UNHCR

Zjazd trzeci:

17-19 listopada 2023

17 listopada 2023

16:00 – 17:30 Ola Zbroja – Reportersko, ale o sobie. Memuarystyka jako strategia non-fiction

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 19:30 Paweł Goźliński – omówienie zadania / tekstu ze zjazdu numer 1 (ścieżka Struktura)

19:30 – 20:00 przerwa

20:00 – 21:30 Paweł Goźliński – omówienie zadania / tekstu ze zjazdu numer 1 (ścieżka Struktura)

18 listopada 2023

9:30:00 – 11:00 Paweł Goźliński – omówienie zadania / tekstu ze zjazdu numer 1 (ścieżka Struktura)

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Teresa Kruszona – Czego reporter nie nauczył się na lekcjach polskiego? 1 (dodatkowo, bez ścieżki)

13:00 – 14:00 przerwa

14:00 – 15:30 Paweł Goźliński – zajęcia o narratorze (ćwiczenie: inne tryby narracji)

15:30 – 16:00 przerwa

16:00 – 17:30 Cezary Łazarewicz – reaserch – poszukiwanie rozmówców, tworzenie sieci kontaktów, zbieranie danych. (ścieżka dokumentacja)

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 21:30 Tomasz Patora – Łowcy Skór (ścieżka multimedia)

19 listopada 2023

9:30 – 11:00 Filip Springer – ćwiczenia praktyczne, praca na notatkach

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Filip Springer – Po co pisać reportaż – warsztatowo o kluczowym pytaniu (reportaż jako narzędzie interwencji, sposób ekspresji, narzędzie poznawcze)

13:00 – 13:30 przerwa

13:30 – 15:00 Julianna Jonek-Springer Ćwiczenia stylistyczne (Jonek na podstawie jednego tekstu Springera w dwóch różnych formach + praca domowa na przerobienie fragmentu ich tekstów nr 1 na inną formę opowieści) (ścieżka STRUKTURA)

Zjazd czwarty GIEŁDA:

8-10 grudnia 2023

8 grudnia 2023 

16:00 – 17:30 Łukasz Pilip – („Bohater – dziecko”)

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 19:30 Paweł Goźliński – omówienie zadania (przerobienie tekstu na inny rodzaj narracji) ścieżka struktura

19:30 – 21:00 Kamil Bałuk – Audioserial a reportaż

9 grudnia 2023

9:30 – 11:00 GIEŁDA TEMATÓW: Kamil Bałuk, Julianna Jonek-Springer

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 GIEŁDA TEMATÓW: Kamil Bałuk, Olga Gitkiewicz

13:00 – 14:00 przerwa

14:00 – 15:30 GIEŁDA TEMATÓW: Paweł Goźliński, Julianna Jonek-Springer
15:30 – 16:00 przerwa

16:00 – 17:30 GIEŁDA TEMATÓW: Paweł Goźliński, Olga Gitkiewicz

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 19:30 Kamil Bałuk – Generative AI w reportażu

10 grudnia 2023 

9:30 – 10:00 PRZYDZIAŁ TUTORÓW

10:00 – 11:30 SPOTKANIE Z TUTORAMI W GRUPACH

11:30 – 13:00 Paweł Goźliński – omówienie zadania (przerobienie tekstu na inny rodzaj narracji) ścieżka struktura
13:00 – 13:30 przerwa
13:30 – 15:00  Filip Springer – Nowoczesność/ Ponowoczesność / współczesność – definicje / wyzwania / zagrożenia / oczekiwania.

Zjazd piąty:

12-14 stycznia 2024

12 stycznia 2024

16:00 – 17:30 Paweł Goźlinski – Struktura (warsztat)

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 19:30 Paweł Goźlinski – SCENA

19:30 – 20:00 przerwa

20:00 – 21:30 Agata Romaniuk – warsztat tytułów

13 stycznia 2024

9:30 – 11:00 Olga Gitkiewicz (ścieżka BHP) Etyka reporterska. Czym jest, czy, komu i kiedy jest potrzebna. Warsztat.

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 – Kamil Bałuk – „Wywiad z rozmówcą, który udzielił zbyt dużo wywiadów” (lektura: „Dawno temu w telewizji”)

13:00 – 14:00 przerwa

14:00 – 15:30 Filip Sprigner – Ekokrytyka i ekopoetyka – czym jest katastrofa ekologiczna i jakie są granice planetarne / pojęcie hiperobiektu i jego użyteczność w opisie wyzwań ekologicznych/ pułapki narracyjne związane z hiperobiektowością katastrof / dlaczego słowo natura jest już trochę archaiczne / pierwsza-druga-trzecia-czwarta przyroda /rozum instrumentalny i inne poznania / czy nauka naprawdę nas może uratować?

15:30 – 16:00 przerwa

16:00 – 17:30 Mariusz Szczygieł – ćwiczenia praktyczne – jak napisać ciekawiej to zdanie

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 19:30 Paweł Sajewicz. Podstawy prawa autorskiego
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Paweł Sajewicz. Podstawy prawa autorskiego

14 stycznia 2024

9:30 – 11:00 Małgorzata Majewska – Jak wiedza o języku może wspomóc warsztat reportera

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Olga Gitkiewicz (ścieżka BHP) Wybrane metody pracy reporterskiej i ich konsekwencje. Ćwiczenia.

13:00 – 13:30 przerwa

13:30 – 15:00 Mariusz Szczygieł Jak wpadam na pomysły formalne („Gottland” i „Nie ma”)

15:00 – 15:30 – przerwa

15:30 – 17:00 – Joanna Gierak-Onoszko

 

Zjazd szósty (1 dzień: warsztat psychologiczny z Justyną Dąbrowską):

16-18 lutego 2024

16 lutego 2024
16:00 – 21:00

Justyna Dąbrowska

Warsztat budowania, podtrzymywania i rozwiązywania konfliktów z trudnym bohaterem.


17 lutego 2024

9:30 -11:00 Paweł Goźlinski – Struktura (warsztat)

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Paweł Goźlinski – Struktura (warsztat)

13:00 – 14:00 przerwa

14:00 – 15:30 Olga Gitkiewicz ścieżka BHP Z czego to jest zrobione. Warsztat z rozkładania tekstów na czynniki pierwsze.

15:30 – 16:00 przerwa

16:00 – 17:30 Kamil Bałuk, Olga Gitkiewicz – monolog (+ zadanie na kolejny zjazd)

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 19:30 Julianna Jonek-Springer – omówienie zadania (przerobienie tekstu na inny rodzaj formy) ścieżka struktura

18 lutego 2024

9:30 – 11:00 Julianna Jonek-Springer – omówienie zadania (przerobienie tekstu na inny rodzaj formy) ścieżka struktura

10:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Julianna Jonek-Springer – omówienie zadania (przerobienie tekstu na inny rodzaj formy) ścieżka struktura

13:00 – 13:30 przerwa

13:30 – 15:00  Witold Szabłowski i Zuzanna Bukłaha – zajęcia ze scenariuszy

15:00 – 15:10  krótka przerwa

15:10 – 16:40  Michał Gostkiewicz – Reporter a pancerna pięść rynku, czyli jak pracować w mediach internetowych i nie zostać media workerem

 

Zjazd siódmy:

15-17 marca 2024

15 marca 2024

16:00 – 17:30 Katarzyna Surmiak-Domańska. Od bohatera-ofiary do bohatera-pomnika. Jak o nich rozmawiać? („Mokradełko”, „Kieślowski. Zbliżenie”)

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 19:30 Mariusz Kurc: „Nieświadoma homofobia w tekstach dziennikarskich”

19:30 – 20:00 przerwa

20:00 – 21:30 Maciej Okraszewski (Podcast Dział Zagraniczny). O czym nie chcą czytać Polacy.

 

16 marca 2024

9:30 – 11:00 Małgorzata Rejmer. Rozmowy z bohaterami. („Bukareszt. Kurz i krew”, „Błoto słodsze niż miód” i Aleksijewicz „Czarnobylska modlitwa”)

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Małgorzata Rejmer. Rozmowy z bohaterami. („Bukareszt. Kurz i krew”, „Błoto słodsze niż miód” i Aleksijewicz „Czarnobylska modlitwa”)

13:00 – 14:00 przerwa

14:00 – 15:30 Łukasz Komuda – Inne ekonomie – kryzys gospodarki neoliberalnej / nieskończony wzrost na plenecie o skończonych zasobach / teorie postwzrostowe i ich słabości / agnostyczne traktowanie wzrostu / Ekonomia Obwarzanka Kate Raworth i jej mutacje / ekonomia darów i wdzięczności / różne modele redystrybucji (ścieżka Filipa Springera)

15:30 – 16:00 przerwa

16:00 – 17:30 Wojciech Jagielski – tworzenie sieci kontaktów („Wypalanie traw”, „Wszystkie wojny Lary”) (ścieżka spotkania)

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 21:30 Tomasz Patora. Za bramą zakładu, za drzwiami gabinetu. Telewizyjne dziennikarstwo śledcze.

17 marca 2024

9:30 – 11:00 Kamil Bałuk i Olga Gitkiewicz – monolog (omówienie zadania na wybranych przykładach)

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Kamil Bałuk i Olga Gitkiewicz – monolog (omówienie zadania na wybranych przykładach)

13:00 – 13:30 przerwa

13:30 – 15:00 Dokumentacja tematu drażliwego

Zjazd ósmy:

5-7 kwietnia 2024

5 kwietnia 2024

16:00 – 17:30 Paweł Goźliński: redagowanie na żywo – większe teksty zaliczeniowe

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 19:30 Paweł Goźliński: redagowanie na żywo – większe teksty zaliczeniowe

19:30 – 20:00 przerwa

20:00 – 21:30 Olga Gitkiewicz (ścieżka BHP) Negocjowanie napięć. Trudni rozmówcy, trudne tematy, trudne decyzje. Warsztat.

 

6 kwietnia 2023

9:30 – 11:00 Kamil Bałuk – IPN

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Mikołaj Grynberg – warsztat

13:00 – 14:00 przerwa

14:00 – 15:30 Olga Gitkiewicz: redagowanie na żywo – większe teksty zaliczeniowe

15:30 – 16:00 przerwa

16:00 – 17:30 Olga Gitkiewicz: redagowanie na żywo – większe teksty zaliczeniowe

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 21:00 Justyna Dąbrowska – warsztat

7 kwietnia 2023

9:30 – 11:00 Paweł Cywiński – Imperializm – nowe i stare imperia / USA / Chiny / Indie / Rosja / wojny o zasoby / nowe strefy wpływów/ Postkolonializm – języki kolonialnej dominacji / współczesne oblicza kolonializmu / dyskursy postkolonialne (ścieżka Filipa Springera)

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Kacper Pobłocki – Historie ludowe – kto pisze historie i kogo w niej nie ma / jak włączać w opowieść podmioty pomijane w dotychczasowych narracjach / gdzie szukać źródeł i jak z nimi pracować / co zmienia w opowieści (ścieżka Filipa Springera)

13:00 – 13:30 przerwa

13:30 – 15:00 Trudne życie freelancera. Komisja Dziennikarek i Dziennikarzy przy IP. Spotkanie z naszymi absolwentami

Zjazd dziewiąty:

26-28 kwietnia 2024

26 kwietnia 2024

16:00 – 17:30 Paweł Goźliński: omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 19:30 Paweł Goźliński: omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo

19:30 – 20:00 przerwa

20:00 – 21:30 Daniel Lis – Rynek książek w Polsce / Jak się redaguje książki reporterskie

27 kwietnia 2024

9:30 – 11:00 Kuba Wygnański – Demokracje i autorytaryzmy – ograniczanie wolności / nowe formy autorytaryzmu / doktryna szoku Naomi Klein i Nowy Reżim Klimatyczny Bruno Latoura / demokracja i kryzysy / słabości demokracji / modele deliberatywne – panele obywatelskie, referenda / technologie w służbie demokracji (ścieżka Filipa Springera)

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Kamil Bałuk – smutek, czyli jak pisałem książkę siedem lat

13:00 – 14:00 przerwa

14:00 – 15:30 Julianna Jonek-Springer: omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo

15:30 – 16:00 przerwa

16:00 – 17:30 Julianna Jonek-Springer: omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 19:30 Paweł. P. Reszka – („Białe płatki, złoty środek”, „Płuczki”)

28 kwietnia 2024

9:30 – 11:00 Paweł Goźliński: omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Kamil Bałuk. Jak wygląda reportaż w różnych redakcjach w Polsce.

13:00 – 13:30 przerwa

13:30 – 15:00 Książki systemowe. Olga Gitkiewicz („Nie hańbi”, „Nie zdążę”)

Zjazd dziesiąty:

10-11 maja 2024

10 maja 2024

16:00 – 17:30 Julianna Jonek-Springer: Duże narracje, czyli książka to nie duży tekst

17:30 – 18:00 przerwa

18:00 – 19:30 Książka reporterska – Budzińska (Czarne)

19:30 – 20:00 przerwa

20:00 – 21:30 Filip Springer – Inne ekonomie – kryzys gospodarki neoliberalnej / nieskończony wzrost na plenecie o skończonych zasobach / teorie postwzrostowe i ich słabości / agnostyczne traktowanie wzrostu / Ekonomia Obwarzanka Kate Raworth i jej mutacje / ekonomia darów i wdzięczności / różne modele redystrybucji .

11 maja 2024

9:30 – 11:00 Szymon Żyśko o pracy nad książką od podstaw

11:00 – 11:30 przerwa

11:30 – 13:00 Paweł Goźliński: redakcja ostatniej szansy

13:00 – 13:30 Magdalena Grzebałkowska – o biografii reporterskiej, czyli co wnosi reporterski warsztat do warsztatu biografistycznego

13:30 – 14:00 Hanna Krall – „Wyjątkowo długa linia”

14:00 – 14:30 przerwa

14:30 – 15:00 Anna Goc i książka „Głusza”

15:00 – 15:30 przerwa

15:30 – 17:00 Kamil Bałuk. Reporter a wydawcy, redakcje, wydawnictwa.

18:00 – ceremonia wręczenia dyplomów, impreza

OPISY ŚCIEŻEK:

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM Z ROZPISKĄ ZAJĘĆ ZOSTANIE OPUBLIKOWANY NA PRZEŁOMIE CZERWCA I LIPCA. 

ŚCIEŻKA AUTORSKA MARIUSZA SZCZYGŁA 

Kursanci będą mieli okazję uczyć się, jak uniknąć nudnego stylu pisania, jak radzić sobie z trudnymi tematami i bohaterami, a także tego, jak ćwiczyć swoje umiejętności poprzez praktyczne zadania, takie jak praca na notatkach. Mariusz Szczygieł podzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą nad reportażami, takimi jak „Gottland”, „Niedziela, która zdarzyła się w środę” „Nie ma” oraz przedstawi proces powstawania tekstów o Czechach. Zajęcia będą odbywać się w charakterze konwersatorium oraz ćwiczeń.

przykładowe zajęcia:

1. Jak wpadam na pomysły formalne („Gottland” i „Nie ma”)
2. Ćwiczenia praktyczne. Jak napisać ciekawiej to zdanie?

ŚCIEŻKA – NOWE I INNE MEDIA
(koordynacja: Kamil Bałuk)

Reportaż to nie wszystko, mimo wszystko to wiemy. Zaproszeni goście opowiedzą – między innymi – o tworzeniu podcastów, telewizyjnym dziennikarstwie śledczym, a także o tym, jak wykorzystać sztuczną inteligencję w pracy reportera.

Przykładowe zajęcia:

1. Maciej Okraszewski. (Podcast Dział Zagraniczny). O czym nie chcą czytać Polacy.
2. Kamil Bałuk – Przydatne aplikacje AI w pracy reporterskiej
3. Tomasz Patora – Za bramą zakładu, za drzwiami gabinetu. Telewizyjne dziennikarstwo śledcze.

ŚCIEŻKA – PRAGMATYKA, RYNEK, FREELANCERSTWO 

(koordynacja: Kamil Bałuk) 

Co zrobić ze swoim tekstem dziennikarskim? Jak rozpocząć pracę nad książką? Jak redaguje się książki? Jak wygląda życie freelancera? To ścieżka rozpoczynająca się w drugiej połowie roku – kursanci będą mieli okazję poznać rynek medialny od podszewki i znaleźć w nim swoje miejsce.

Przykładowe zajęcia:

1. Paweł Sajewicz. Podstawy prawa autorskiego
2. Daniel Lis – Rynek książek w Polsce / Jak się redaguje książki reporterskie.
3. Kamil Bałuk – Jak się nie dać na rynku wydawniczym.
4. Trudne życie freelancera – spotkanie z absolwentami.

ŚCIEŻKA – PRAGMATYKA, RYNEK, FREELANCERSTWO 

(koordynacja: Kamil Bałuk) 

Co zrobić ze swoim tekstem dziennikarskim? Jak rozpocząć pracę nad książką? Jak redaguje się książki? Jak wygląda życie freelancera? To ścieżka rozpoczynająca się w drugiej połowie roku – kursanci będą mieli okazję poznać rynek (???) od podszewki i znaleźć w nim swoje miejsce.

Przykładowe zajęcia:

1. Paweł Sajewicz. Podstawy prawa autorskiego
2. Daniel Lis – Rynek książek w Polsce / Jak się redaguje książki reporterskie.

 

ŚCIEŻKA – WSPÓŁCZESNOŚĆ, CZYLI CO REPORTER POWINIEN WIEDZIEĆ O ŚWIECIE DZISIAJ
(koordynacja: Filip Springer)

Współczesny reportaż korzysta z narzędzi wypracowanych w XIX wieku, a udoskonalonych i spopularyzowanych w wieku XX. Tymi narzędziami próbuje opisać świat XXI wieku, który wygląda już zupełnie inaczej. Ścieżka ta opowiada o największych wyzwaniach, przed jakimi staje dziś ludzkość, ale też o dyskursach i próbach wyjścia z impasu, w jakim się znaleźliśmy.

Przykładowe zajęcia:

1. Filip Springer. Nowoczesność, ponowoczesność, współczesność – definicje
2. Kacper Pobłocki – Historie ludowe – kto pisze historie i kogo w niej nie ma

ŚCIEŻKA – DOKUMENTACJA
(koordynacja: Mariusz Szczygieł)

 

Zajęcia o tym, co reporter powinien wiedzieć, przed rozpoczęciem pisania. Kursanci dowiedzą się jak robić prawidłowy research – szukać rozmówców, tworzyć sieć kontaktów, zbierać potrzebne do reportażu dane, a także o tym, jak w przemyślany sposób sporządzać reporterskie notatki.

ŚCIEŻKA – BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY REPORTERSKIEJ
(koordynacja: Olga Gitkiewicz)

Zajęcia warsztatowe od strony prawnej, etycznej i pragmatycznej. Spotkania praktyczne, oparte na czytaniu, pisaniu, interpretowaniu, przepisywaniu i analizowaniu tekstów reporterskich.

ŚCIEŻKA – STRUKTURA
(koordynacja: Julianna Jonek-Springer, Paweł Goźliński)

Co może być tematem? Jak ten temat znaleźć? Kto jest dobrym bohaterem reportażu? Jak stworzyć dobrą narrację?
Podczas zajęć ścieżki „Struktura” kursanci krok po kroku dowiedzą się, jak napisać dobry reportaż i przez systematycznie wykonywane określone, małe zadania, będą mieli szansę przygotować się do napisania dużego tekstu zaliczeniowego. Zajęcia mają charakter warsztatowy z naciskiem na samodzielną pracę także poza godzinami kursu. To ścieżka intensywna, w dużej mierze oparta na redagowaniu tekstów i samodzielnej pracy każdego kursanta.

Przykładowe zajęcia:

1. Agata Romaniuk – Warsztat: szukanie tematów
2. Paweł Goźliński – Kto może być bohaterem?

ŚCIEŻKA – WOKÓŁ NOWYCH REPORTAŻY
(koordynacja: Aleksandra Pakieła)

Na zajęciach tej ścieżki kursanci będą mieli okazję spotkać się z autorami i autorkami najlepszych książek reporterskich. Reporterzy i reporterki przedstawią proces powstawania tekstów, odsłonią kulisy pracy z bohaterami, zbierania i porządkowania dokumentacji. Zajęcia mają charakter mieszany: wykładowy, ćwiczeniowy lub konwersatoryjny.

 Przykładowe zajęcia:

1. Wojciech Jagielski. Tworzenie sieci kontaktów. („Wypalanie traw”, „Wszystkie wojny Lary”.
2. Małgorzata Rejmer. Rozmowy z bohaterami. („Bukareszt. Kurz i krew”, „Błoto słodsze niż miód” – Małgorzata Rejmer i Swiatłana Aleksijewicz „Czarnobylska modlitwa”)

Uwaga! Proszę pamiętać o zadeklarowaniu preferencji grupy przy zgłoszeniu.

kontakt: aleksandra.pakiela@instytutr.pl