Harmonogram Polskiej Szkoły Reportażu 2024/2025

Polska Szkoła Reportażu to roczne szkolenie prowadzone przez Instytut Reportażu. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów.

 

Kto może zostać Studentką/Studentem?
Po raz kolejny zapraszamy dziennikarzy, redaktorów i innych twórców form dokumentalnych bez względu na wiek, staż i miejsce pracy oraz studentów (po 3. roku studiów), którzy są gotowi do intensywnej pracy i chcieliby nauczyć się jak tworzyć reportaż: jak wybierać temat (sprawę do opisania, bohatera); jak go dokumentować (praca na źródłach, podróż, pierwszy kontakt z bohaterem i sztuka rozmowy, rozstanie z bohaterem); jak pisać (kompozycja tekstu, język, forma); jak redagować tekst (dla redaktorów) i jak współpracować z redaktorem (dla autorów).
Zapraszamy tych, którzy chcą nie tylko pisać, ale także – wspólnie z nami – przeczytać ważne książki.
Polska Szkoła Reportażu jest szkoleniem umiejętności organizowanym przez Fundację Instytut Reportażu.

 

Co otrzyma każdy Uczestnik?
Każdy Uczestnik będzie miał możliwość systematycznej, praktycznej, intensywnej nauki warsztatu reporterskiego oraz wielu osobistych rozmów/konsultacji z fachowcami literatury non-fiction. Każdy z Uczestników w ciągu roku szkoleniowego powinien napisać – pod opieką swojego tutora – jeden duży tekst reporterski. Każda Uczestnik będzie mieć swojego indywidualnego tutora. Będą nimi doświadczeni reporterzy lub redaktorzy. Z nimi przez cały czas trwania zajęć będzie można konsultować swoje teksty, pisane w ramach zajęć.

 

Forma zajęć: ćwiczenia, konwersatoria, wykłady. Kursanci muszą przygotować się na intensywną pracę polegającą na drobnych zadaniach domowych, redagowaniu tekstów na żywo i tworzeniem dużego tekstu zaliczeniowego.
Na zakończenie Szkoły Uczestnicy szkolenia otrzymają Certyfikat Ukończenia Polskiej Szkoły Reportażu Szkoły / Instytutu Reportażu.

 

Koszty udziału Uczestników w imprezach, spektaklach i innych wydarzeniach przewidzianych w programie Szkoły pokrywa Instytut Reportażu. Jednak koszty przygotowania reportaży pokrywają Uczestnicy, niezależnie od wpłaconego czesnego.

 

W roku 2024/2025 zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach: A i B.
Grupa A: zajęcia od czwartku (od godziny 16:00) do soboty (do godziny 15:00 lub 16:00).
GRUPA B: zajęcia od piątku (od godziny 16:00) do niedzieli (do godziny 15:00 lub 16:00).
W piątek i sobotę część zajęć odbywa się w dwóch grupach jednocześnie (zajęcia wspólne A i B)\

 

Daty zjazdów dla grup A i B:

5-7 września lub 7-8 września 2024
3-5 października lub 4-6 października 2024
7-9 listopada lub 8-10 listopada 2024
28 listopada – 30 listopada lub 29 listopada – 1 grudnia (GIEŁDA)
16 -18 stycznia lub 17-19 stycznia 2024
20-22 lutego lub 21-23 lutego 2025
20-22 marca lub 21-23 marca 2025
24-26 kwietnia lub 25-27 kwietnia 2025
8-10 maja lub 9-11 maja 2025

 

ZJAZD PIERWSZY
5-7 września lub 7-8 września 2024

5 września 2024 (16:00 – 21:30)
GRUPA A:
16:00 – 17:30 Spotkanie organizacyjne, szczegółowe omówienie zasad Szkoły i programu
17:30 – 18:00 Przerwa
18:00 – 19:30 Julianna Jonek-Springer. Co to jest temat?
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Mariusz Szczygieł. Co to jest reportaż i co mnie w nim inspiruje?

6 września 2024
GRUPA A:
9:30 – 11:00 Warsztat: Agata Romaniuk. Sztuka szukania tematów
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Paweł Goźliński. Kto może być bohaterem?
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Olga Gitkiewicz. Prawo prasowe w praktyce i rzetelność w reportażu.
15:30 – 16:00 przerwa
GRUPA A i B:
16:00 – 17:30 Mariusz Szczygieł. Ryzyko nudy. Jak go unikać na przykładzie książki „Niedziela, która zdarzyła się w środę”
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 WARSZTAT REPORTERA

7 września 2024
GRUPA A i B:
9:30 – 11:00 Olga Gitkiewicz. Etyka w pracy reportera
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Mariusz Szczygieł. Poczet NIENUDZIARZY wśród reporterów.
13:00 – 13:30 przerwa
13:30 – 15:00 Filip Springer. Po co pisać reportaż (reportaż jako narzędzie interwencji, sposób ekspresji, narzędzie poznawcze)
koniec zjazdu grupy A
GRUPA B:
15:00 – 16:00 przerwa obiadowa
16:00 – 17:30 Spotkanie organizacyjne, szczegółowe omówienie zasad Szkoły i programu
17:30 – 18:00 Przerwa
18:00 – 19:30 Julianna Jonek-Springer. Co to jest temat?
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Mariusz Szczygieł. Co to jest reportaż i co mnie w nim inspiruje?

8 września 2024
GRUPA B:
9:30 – 11:00 Warsztat: Agata Romaniuk. Sztuka szukania tematów
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Paweł Goźliński. Kto może być bohaterem?
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Olga Gitkiewicz. Prawo prasowe w praktyce i rzetelność w reportażu.

 

ZJAZD DRUGI
3-4 października lub 5-6 października 2024

GRUPA A:
3-4 października
Dwudniowy intensywny trening:

3 października: Trening komunikacyjny + warsztat „Jak pisać o uchodźcach” (zajęcia z Rafałem Kostrzyńskim i Katarzyną Bryczkowską z UNHCR)
4 października: Warsztat z Katarzyną Włodkowską.

GRUPA B:
5 października: Trening komunikacyjny + warsztat „Jak pisać o uchodźcach” (zajęcia z Rafałem Kostrzyńskim i Katarzyną Bryczkowską z UNHCR)
6 października: Warsztat z Katarzyną Włodkowską.

 

ZJAZD TRZECI
7-9 listopada lub 8-10 listopada 2024

7 listopada 2024
GRUPA A:
16:00 – 17:30 Julianna Jonek-Springer. W poszukiwaniu własnego stylu (ćwiczenia)
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Julianna Jonek-Springer. W poszukiwaniu własnego stylu (ćwiczenia)
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Paweł Goźliński. Omówienie zadania / tekstu ze zjazdu numer 1

8 listopada 2024
GRUPA A:
9:30:00 – 11:00 Paweł Goźliński. Omówienie zadania / tekstu ze zjazdu numer 1
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Paweł Goźliński. Jak odnaleźć „właściwy głos” czyli narrator w reportażu (ćwiczenia)13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 WARSZTAT REPORTERA
15:30 – 16:00 przerwa

GRUPA A i B
16:00 – 17:30 WARSZTAT REPORTERA
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 21:30 Tomasz Patora. Sekrety reportażu śledczego, czyli Łowcy Skór

9 listopada 2024
GRUPA A i B
9:30 – 11:00 Filip Springer. Research: Praca na notatkach
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Ola Zbroja. Reportersko, ale o sobie. Memuarystyka jako strategia non-fiction
13:00 – 13:30 przerwa
13:30 – 15:00 Teresa Kruszona. Czego reporter nie nauczył się na lekcjach polskiego?
koniec zjazdu grupy A.
GRUPA B:
15:00-16:00 przerwa
16:00-17:30 Julianna Jonek-Springer. W poszukiwaniu własnego stylu (ćwiczenia)
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Julianna Jonek-Springer. W poszukiwaniu własnego stylu (ćwiczenia)
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Paweł Goźliński. Omówienie zadania / tekstu ze zjazdu numer 1

10 listopada 2024
GRUPA B:
9:30:00 – 11:00 WARSZTAT REPORTERA
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Paweł Goźliński. Omówienie zadania / tekstu ze zjazdu numer 1
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Paweł Goźliński. Jak odnaleźć „właściwy głos” czyli narrator w reportażu (ćwiczenia)

 

ZJAZD CZWARTY:
28 listopada – 30 listopada lub 29 listopada – 1 grudnia (GIEŁDA)

28 listopada 2024
GRUPA A
16:00 – 17:30 WARSZTAT REPORTERA
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Paweł Goźliński. Omówienie zadania ze zjazdu 2. (przerobienie tekstu na inny rodzaj narracji)
19:30 – 21:00 Paweł Goźliński. Omówienie zadania ze zjazdu 2. (przerobienie tekstu na inny rodzaj narracji)

29 listopada 2024
GRUPA A
9:30 – 11:00 Kamil Bałuk. Co reporter może znaleźć w archiwach?
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 WARSZTAT REPORTERA
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 WARSZTAT REPORTERA
GRUPA A i B
15:30 – 16:00 przerwa
16:00 – 17:30 Giełda tematów
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Giełda tematów
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Giełda tematów

30 listopada 2024
GRUPA A i B:
9:30 – 12:00 Przydział tutorów i spotkanie z tutorami w grupach.
12:00 – 12:30 przerwa
12:30 – 14:00 – 14:30 – 16:00 Filip Springer. Nowoczesność/ Ponowoczesność / współczesność – definicje / wyzwania / zagrożenia / oczekiwania.
koniec zjazdu grupy A
GRUPA B
14:00 – 15:00 przerwa
15:00 – 16:30 WARSZTAT REPORTERA
16:30 – 17:00 przerwa
17:00 – 18:30 Paweł Goźliński. Omówienie zadania ze zjazdu 2. (przerobienie tekstu na inny rodzaj narracji)
18:30 – 21:00 Paweł Goźliński. Omówienie zadania ze zjazdu 2. (przerobienie tekstu na inny rodzaj narracji)

1 grudnia 2024
GRUPA B
9:30 – 11:00 Kamil Bałuk. Co reporter może znaleźć w archiwach?
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 WARSZTAT REPORTERA
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 WARSZTAT REPORTERA

 

ZJAZD PIĄTY
16 -18 stycznia lub 17-19 stycznia 2024

16 stycznia 2024
GRUPA A
16:00 – 17:30 Paweł Goźlinski. Struktury narracji, część 1.
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Paweł Goźlinski. Jak „zrobić scenę”.
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Agata Romaniuk. W poszukiwaniu idealnego tytułu.

17 stycznia 2024
GRUPA A
9:30 – 11:00 Aleksandra Zbroja. Podróże bohaterki
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 WARSZTAT REPORTERA
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Mariusz Szczygieł. Jak napisać ciekawiej to zdanie?
15:30 – 16:00 przerwa
GRUPA A i B
16:00 – 17:30 Filip Sprigner – Ekokrytyka i ekopoetyka
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Paweł Sajewicz. Podstawy prawa autorskiego
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Paweł Sajewicz. Podstawy prawa autorskiego

18 stycznia 2024
GRUPA A i B
9:30 – 11:00 Małgorzata Majewska. Jak wiedza o języku może wspomóc warsztat reportera
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Olga Gitkiewicz. Wybrane metody pracy reporterskiej i ich konsekwencje.
13:00 – 13:30 przerwa
13:30 – 15:00 Mariusz Szczygieł. Jak wpadam na pomysły formalne.
Koniec zjazdy grupy A
GRUPA B
15:00 –16:00 – przerwa
16:00 – 17:30 Paweł Goźlinski. Struktury narracji, część 1.
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Paweł Goźlinski. Jak „zrobić scenę”.
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Agata Romaniuk. W poszukiwaniu idealnego tytułu.

19 stycznia 2024
GRUPA B
9:30 – 11:00 Aleksandra Zbroja. Podróże bohaterki
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 WARSZTAT REPORTERA
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Mariusz Szczygieł. Jak napisać ciekawiej to zdanie?

 

ZJAZD SZÓSTY
20-22 lutego lub 21-23 lutego 2025
(1 dzień: warsztat psychologiczny z Justyną Dąbrowską i Jagodą Smoleńską)

20 lutego 2025
GRUPA A
16:00 – 21:00 Justyna Dąbrowska i Justyna Smoleńska. Warsztat budowania, podtrzymywania i rozwiązywania konfliktów z trudnym bohaterem.

21 lutego 2025
GRUPA A
9:00 -10:30 Paweł Goźlinski. Struktury narracji, część 2
10:30 – 11:00 przerwa
11:00 – 12:30 Paweł Goźlinski. Struktury narracji, część 2
12:30 – 13:00 przerwa
13:00 – 15:30 Julianna Jonek-Springer. W poszukiwaniu własnego stylu (omówienie zadania domowego).
15:30 – 16:00 przerwa
GRUPA A i B:
16:00 – 17:30 Kamil Bałuk, Olga Gitkiewicz. Monolog, cytat, dialog, czyli wypowiedzi w tekstach.
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Olga Gitkiewicz. Z czego to jest zrobione? Rozkładanie tekstów na czynniki pierwsze.
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Michał Gostkiewicz. Reporter a pancerna pięść rynku, czyli jak pracować w mediach internetowych i nie zostać media workerem.

22 lutego 2025
GRUPA A i B
9:30 – 11:00 WARSZTAT REPORTERA
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 WARSZTAT REPORTERA
13:00 – 13:30 przerwa
koniec zjazdu grupy A
Grupa B
13:30 – 15:00 Paweł Goźlinski. Struktury narracji, część 2
15:00 – 15:30 przerwa
15:30 – 17:00 Paweł Goźlinski. Struktury narracji, część 2
17:00 – 17:30 przerwa
17:30 – 20:00 Julianna Jonek-Springer. W poszukiwaniu własnego stylu (omówienie zadania domowego).

23 lutego 2024
GRUPA B
10:00 – 15:00 Justyna Dąbrowska i Justyna Smoleńska. Warsztat budowania, podtrzymywania i rozwiązywania konfliktów z trudnym bohaterem.

 

ZJAZD SIÓDMY
20-22 marca lub 21-23 marca 2025

20 marca 2025
GRUPA A
16:00 – 17:30 WARSZTAT REPORTERA
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Mariusz Szczygieł. Rozwiązywanie dylematów warsztatowych uczestniczek i uczestników kursu.
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Katarzyna Chudyńska-Szuchnik. Kiedy reporter staje się badaczem – praca na archiwaliach i historycznych bazach danych – przydatne narzędzia.

21 marca 2025
9:30 – 11:00 Kamil Bałuk i Olga Gitkiewicz. Monolog, cytat, dialog, czyli wypowiedzi w tekstach.
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Kamil Bałuk i Olga Gitkiewicz. Monolog, cytat, dialog, czyli wypowiedzi w tekstach.
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Łukasz Komuda. Inne ekonomie
15:30 – 16:00 przerwa
GRUPA A i B
16:00 – 17:30 WARSZTAT REPORTERA
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 21:30 WARSZTAT REPORTERA

22 marca 2025
GRUPA A i B
9:30 – 11:00 Małgorzata Rejmer. Rozmowy z bohaterami.
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Małgorzata Rejmer. Rozmowy z bohaterami.
13:00 – 13:30 przerwa
13:30 – 15:00 – WARSZTAT REPORTERA
Koniec zjazdu grupy A
Grupa B
15:00 – 16:00 przerwa
16:00 – 17:30 WARSZTAT REPORTERA
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Mariusz Szczygieł. Rozwiązywanie dylematów warsztatowych uczestniczek i uczestników kursu.
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Katarzyna Chudyńska-Szuchnik. Kiedy reporter staje się badaczem – praca na archiwaliach i historycznych bazach danych – przydatne narzędzia.

23 marca 2025
GRUPA B
9:30 – 11:00 Kamil Bałuk i Olga Gitkiewicz. Monolog, cytat, dialog, czyli wypowiedzi w tekstach.
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Kamil Bałuk i Olga Gitkiewicz. Monolog, cytat, dialog, czyli wypowiedzi w tekstach.
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Łukasz Komuda. Inne ekonomie

 

ZJAZD ÓSMY
24-26 kwietnia lub 25-27 kwietnia 2025

24 kwietnia 2025
GRUPA A
16:00 – 17:30 Olga Gitkiewicz. Redagowanie na żywo.
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Paweł Goźliński. Redagowanie na żywo.
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Paweł Goźliński. redagowanie na żywo.

25 kwietnia 2025
GRUPA A
9:30 – 11:00 Olga Gitkiewicz. Negocjowanie napięć. Trudni rozmówcy, trudne tematy, trudne decyzje.
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 WARSZTAT REPORTERA
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 WARSZTAT REPORTERA
15:30 – 16:00 przerwa
GRUPA A i B
16:00 – 17:30 Maciej Okraszewski – o czym Polacy nie chcą czytać?
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 21:00 Kacper Pobłocki – Historie ludowe

26 kwietnia 2025
GRUPA A i B
9:30 – 11:00 Paweł Cywiński. Imperializm – nowe i stare imperia.
11:00 – 11:30 przerwa
11.30 – 16.00 – WARSZTAT REPORTERA
Koniec zjazdu grupy A
GRUPA B
16:00 – 17:30 Olga Gitkiewicz. Redagowanie na żywo.
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Paweł Goźliński. Redagowanie na żywo.
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Paweł Goźliński. redagowanie na żywo.

27 kwietnia 2025
GRUPA B
9:30 – 11:00 Olga Gitkiewicz. Negocjowanie napięć. Trudni rozmówcy, trudne tematy, trudne decyzje.
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 WARSZTAT REPORTERA
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 WARSZTAT REPORTERA

 

ZJAZD DZIEWIĄTY
8-10 maja lub 9-11 maja 2025

8 maja 2025
GRUPA A
16:00 – 17:30 Paweł Goźliński. Omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo.
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Paweł Goźliński. Omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo.
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Kamil Bałuk. Czego wydawcy nie mówią o umowach wydawniczych?

9 maja 2025
GRUPA A
9:30 – 11:00 Olga Gitkiewicz. Omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo.
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Olga Gitkiewicz. Omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo.
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Julianna Jonek-Springer. omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo.
15:30 – 16:00 przerwa
GRUPA A i B
16:00 – 19:30 Magdalena Budzińska. Jak powstaje książka reporterska?

10 maja 2025
GRUPA A i B
9:30 – 11:00 WARSZTAT REPORTERA
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Daniel Lis. Rynek książek w Polsce / Jak się redaguje książki reporterskie
13:00 – 13:30 przerwa
13:30 – 15:00 Olga Gitkiewicz. Książki systemowe. Teksty systemowe. Między zjawiskiem a historią.
Koniec zjazdu dla grupy A
GRUPA B
16:00 – 17:30 Julianna Jonek-Springer. Omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo.
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 Julianna Jonek-Springer. Omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo.
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Kamil Bałuk. Czego wydawcy nie mówią o umowach wydawniczych?

11 maja 2025
GRUPA B
9:30 – 11:00 Olga Gitkiewicz. Omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo.
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Olga Gitkiewicz. Omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo.
13:00 – 14:00 przerwa
14:00 – 15:30 Paweł Goźliński. Omawianie tekstów zaliczeniowych, redakcja na żywo.

 

ZJAZD DZIESIĄTY
5-7 czerwca
Zjazd dziesiąty:
Wspólny zjazd dla 2 grup

5 czerwca 2025
16:00 – 17:30 Julianna Jonek-Springer. Duże narracje, czyli książka to nie duży tekst.
17:30 – 18:00 przerwa
18:00 – 19:30 WARSZTAT REPORTERA
19:30 – 20:00 przerwa
20:00 – 21:30 Kuba Wygnański. Demokracje i autorytaryzmy.

6 czerwca 2025
9:30 – 11:00 WARSZTAT REPORTERA
11:00 – 11:30 przerwa
11:30 – 13:00 Paweł Goźliński. Redakcja ostatniej szansy.
13:00 – 13:30 – przerwa
13:30 – 15:00 spotkanie z Hanną Krall
15:00 – 15:30 przerwa
15:30 – 17:00 WARSZTAT REPORTERA
17:00 – 18:30 – WARSZTAT REPORTERA
18:30 – ceremonia wręczenia dyplomów

 

WAŻNE INFORMACJE:

Lista lektur będzie dostępna dla osób zakwalifikowanych do Polskiej Szkoły Reportażu.

WARSZTAT REPORTERA to zajęcia, podczas których doświadczone reporterki i reporterzy opowiadają o kulisach powstawania tekstów i dzielą się praktyką. Ponieważ reportaż się zmienia, pojawiają się nowe teksty i obszary domagające się opisu, co roku aktualizujemy listę osób zaproszonych do prowadzenia zajęć. W ubiegłych latach zajęcia tego typu prowadzili: Mikołaj Grynberg, Wojciech Jagielski, Magdalena Kicińska, Paweł P. Reszka, Karolina Sulej, Witold Szabłowski, Katarzyna Surmiak-Domańska, Ewa Winnicka, Maciej Okraszewski, Daniel Lis, Joanna Gierak-Onoszko.

Gości dobierać będziemy tak, żeby zaspokoić kluczowe potrzeby warsztatowe studentów z bieżącego rocznika.

Rekrutacja trwa do 30 lipca! Więcej informacji na temat rekrutacji – w zakładce REKRUTACJA.