Rekrutacja

NABÓR DO SZKOŁY EKOPOETYKI ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY

Forma 

Szkoła Ekopoetyki NIE JEST szkołą pisania. Jej celem jest stworzenie i ugruntowanie w Słuchaczach i Słuchaczkach głębokie kompetencji ekologicznej, która przełoży się na ich twórcze i zawodowe praktyki. Niezwykle ważną częścią programu Szkoły Ekopoetyki są AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ. Na wszystkich zjazdach (także tych odbywających się w Warszawie i nazwanych stacjonarnymi) DUŻO CHODZIMY NIEZALEŻNIE OD POGODY. Na zjazdach terenowych zwykle ŚPIMY POD NAMIOTAMI (także jesienią i wiosną) lub w prostych schroniskach i schronieniach. Nie zawsze jest gdzie się umyć. Zwykle nie ma ciepłej wody. Zadania zaliczeniowe wiążą się z koniecznością podejmowania samodzielnych wędrówek. Aby uczestniczyć w szkole NIEZBĘDNE JEST POSIADANIE PODSTAWOWEGO SPRZĘTU TURYSTYCZNEGO – wygodnych butów do wędrówki, plecaka, kurtki nieprzemakalnej, maty, śpiwora, jakiegoś rodzaju schronienia biwakowego (namiot/ zadaszony hamak/ tarp/ moskitiera). Ekwipunek w czasie wędrówek zwykle nosimy ze sobą, sporadycznie istnieje szansa jego podwiezienia.

INTENSYWNOŚĆ ZJAZDÓW JEST DUŻA, zarówno od strony merytorycznej jak i fizycznej. Przydaje się wygospodarować sobie po każdym z nich dzień odpoczynku.

Informujemy także, że osoby przyjęte do szkoły zostaną poproszone o wypełnienie ankiety, w odniesieniu do której zostaną zaplanowane długości i formy wędrówek.

Warunki

Warunkiem uczestnictwa w Szkole Ekopoetyki (oprócz uiszczenia czesnego i podpisania umowy cywilno-prawnej z Instytutem Reportażu) jest przejście kwalifikacji wstępnej polegającej na przysłaniu:

  • CV,
  • listu, w którym Kandydatka/Kandydat wyjaśni, dlaczego chce się z nami uczyć,
  • trzech opublikowanych wcześniej tekstów (artykuły, opowiadania, książki, zbiory poezji, inne formy literackie) w tytułach opatrzonych numerami ISBN/ISSN,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie tekstów literackich i krytyczno-literackich.

Zgłoszenia

Zgłoszenia w formie plików .doc / .docx prosimy wysyłać na adres: katarzyna.chrapka@instytutr.pl

 

Szkoła – po ocenie nadesłanych materiałów – zastrzega sobie prawo zaproszenia Kandydata/Kandydatki na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną. Przyjęci zostaną Kandydatki i Kandydaci, którzy jako pierwsi:

  1. spełnią warunki merytoryczne,
  2.  podpiszą ze Szkołą umowę cywilno-prawną określającą prawa i zobowiązania stron,
  3. opłacą czesne.

W szkole przewidziano 22 miejsca

 

Rekrutacja do Szkoły Ekopoetyki zostaje otwarta w momencie opublikowania ogłoszenia o rozpoczęciu naboru i trwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby Uczestniczek i Uczestników. Jeśli lista przyjętych osób osiągnie przewidywaną liczbę, rekrutacja zostanie zamknięta. Dlatego warto przysłać zgłoszenie jak najszybciej.

Szkoła gwarantuje sobie prawo ogłoszenia rekrutacji dodatkowej.

 

Terminy rekrutacji

Rozpoczęcie rekrutacji: 29.04.2022

Zakończenie rekrutacji: 31.05.2022

Ostateczne ogłoszenie wyników naboru: 24.06.2022

Uwaga: rekrutacja trwa do momentu zakwalifikowania odpowiedniej liczby Uczestniczek i Uczestników. Jeśli lista przyjętych osób osiągnie przewidywaną liczbę, rekrutacja zostanie zamknięta.

 

Stypendium

Trzy miejsca w szkole są bezpłatne. Otrzymają je ci, którzy w liście zaznaczą chęć ubiegania się o stypendium i których wnioski aplikacyjne (CV, list, teksty) zostaną ocenione najwyżej przez zespół kwalifikujący.

Uprzejmie prosimy o głębokie przemyślenie chęci ubiegania się o stypendium – chcemy by trafiło do osób, które naprawdę go potrzebują

Szkoła gwarantuje sobie prawo odwołania szkolenia do końca maja 2022 jeśli nie uda się zebrać wymaganej liczby Uczestniczek/Uczestników. W takiej sytuacji wpłacone pieniądze zostaną zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia ogłoszenia komunikatu o odwołaniu.

Instytut Reportażu zastrzega sobie prawo do zmian terminów poszczególnych zjazdów, prelegentów, tematów zajęć oraz miejsca zajęć.

 

Czesne

Wariant I – jednorazowa wpłata – 6500 zł (w tym 23 proc. VAT) w ciagu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników naboru

Wariant II – płatność ratalna – 7000 (w tym 23 proc. VAT).
I rata – 4000 zł w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyników naboru

II rata – 3000 zł w ciągu 120 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru

Będzie możliwe otrzymanie faktury VAT.

Fundacja Instytut Reportażu wystawia także zaświadczenia niezbędne do rozliczenia delegacji pracowników wyższych uczelni biorących udział w Szkole Ekopoetyki

 

W tym roku mecenasami stypendiów w Szkole Ekopoetyki są: Wydawnictwo Agora, Wydawnictwo Czarne, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Wydawnictwo Karakter, Wydawnictwo Literackie, Wydawnictwo Karakter, Audioteka, Wydawnictwo W.A.B oraz Uniwersytet Warszawski.