Wyniki konkursu SERAPH

18 czerwca zakończyliśmy rekrutację do konkursu w ramach programu SERAPH.

Na konkurs wpłynęły 43 poprawne pod względem formalnym i kompletne wnioski. Czteroosobowe jury* oceniało każdy wniosek na specjalnym formularzu oceny. Każda propozycja mogła uzyskać maksymalnie 55 punktów od jednego jurora, łącznie 220. Ocenie podlegały jakość i oryginalność pomysłu, jego dopasowanie do celów programu i potrzeb lokalnych odbiorców oraz plan finansowy.

Wiele spośród złożonych wniosków było bardzo ciekawych i żałujemy, że mogliśmy wybrać tylko cztery.

 

Oto redakcje, które złożyły najbardziej kompleksowe i interesujące propozycje.

 

  1. Gazeta Radomszczańska, wydawnictwo Mepress sp. z o.o.

          Projekt Raport o stanie miasta, 193 pkt.

 

  1. Życie Podkarpackie, wydawnictwo Ziemia Przemyska sp. z o.o.

          Cykl dziennikarski Na granicy marzeń, 185 pkt.

 

  1. Zawsze Pomorze – wydawnictwo A1 Press Dziennikarze dla Pomorza

          Projekt Zostawmy lasy, 179 pkt.

 

  1. Przełom. Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej, wydawnictwo Firma Wydawnicza „Przełom”,

          Projekt Trzy kroki do przodu, 168 pkt.

 

W wymienionymi wyżej redakcjami będziemy współpracować przy realizacji projektu, bardzo się cieszymy i gratulujemy.

 

 

W załączniku publikujemy pełną listę rankingową.

SERAPH lista rankingowa

 

 

* Prezes fundacji, reporter Mariusz Szczygieł, dziennikarz i socjolog Kacper Leśniewicz, a także Katarzyna Chrapka i Olga Gitkiewicz z Instytutu Reportażu. Sześć najwyżej punktowanych wniosków zostało również omówionych z zespołem Internews Network.