Kontakt

Fundacja Instytut Reportażu

 

ul. Gałczyńskiego 7
00-362 Warszawa
tel.: +48 22 828 49 98

 

ING Bank Śląski 41 1050 1025 1000 0090 8000 3966

 

wydawnictwo Dowody : wydawnictwo@dowody.compromocja@dowody.comjulianna.jonek-springer@dowody.com

dystrybucja książek wydawnictwa: dystrybucja@dowody.com

Wrzenie Świata – księgarnia: ksiegarnia@instytutr.pl

Wrzenie Świata – kawiarnia: pawel.sobulski@instytutr.pl

Finanse: katarzyna.chrapka@instytutr.pl

Faktyczny Dom Kultury i organizacja spotkań: agnieszka.hryniewicka@instytutr.pl 

Faktyczny Dom Kultury PR: monika.zebrowska@instytutr.pl

Instytut Reportażu, projekty i współpraca z zewnętrznymi partnerami: reportaz@instytutr.pl

Polska Szkoła Reportażu: aleksandrapakiela@instytutr.pl

Szkoła Ekopoetyki, festiwal Miedzianka: kontakt@filipspringer.com

Impresariat autorów: impresariat@instytutr.pl

 

facebook: InstytutR
facebook:
 Dowody
facebook:
Wrzenie Świata

facebook: Faktyczny Dom Kultury

KRS 0000335427
REGON 142032435
NIP 1132778984