Harmonogram

Ramowy harmonogram II edycji Szkoły Ekopoetyki

 

ZJAZD I – 29-31 lipca 2022 – (Zakole Wawerskie/Faktyczny Dom Kultury – Warszawa)

Kwestionowanie „natury”

Podczas pierwszego zjazdu wprowadzimy i od razu skomplikujemy pojęcie Antropocenu, przyjrzymy się krytycznie obiegowym ujęciom „natury” i zastanowimy się nad rolą metafor i innych figur językowych w kształtowaniu naszego rozumienia świata. Przyjrzymy się głęboko zakorzenionym strukturom myślowym i mitom kształtującym nasze wyobrażenie o „naturze” i o ludzkim miejscu w świecie pośród innych bytów i zjawisk.

 

ZJAZD II  – 23-25 września 2022 –  (okolice Konina)

Przeciw Apokalipsie

Wziąwszy pod uwagę złożoność i powagę aktualnych kryzysów planetarnych trudno się dziwić, że wszyscy popadamy czasem w myślenie katastroficzne. Dzieje się tak również dlatego, że mit o Apokalipsie – kończącej ludzką historię na Ziemi – jest silnie zakorzeniony w naszej kulturze. Co stanowi o atrakcyjności tego mitu? Jak go kontestować, nie popadając w naiwność? Jak radzić sobie z emocjami, które wywołuje w nas katastrofa klimatyczna? Podczas drugiego zjazdu przyjrzymy się także środowiskowym aspektom wojny, także tej, która toczy się aktualnie za naszą wschodnią granicą.

 

ZJAZD III – 21-23 października 2022 – (Faktyczny Dom Kultury – Warszawa)

Mit postępu

Weźmiemy na warsztat mit postępu: ugruntowane w zachodniej kulturze przekonanie, że historia zmierza do jakiegoś celu i wpisaną we współczesny kapitalizm konieczność ciągłego wzrostu. Przyjrzymy się również nauce i technologii – potężnym narzędziom, które bywają wykorzystywane do niszczycielskich celów.

 

ZJAZD IV – 25-27 listopada 2022 –  (Bagna Biebrzańskie)

Anty-pastoralizm

Myśląc o „naturze” w dobie zaawansowanej kultury konsumpcyjnej mamy skłonność do popadania w sielankowe wyobrażenia o tym czym ona jest. „Natura” jest utraconym rajem, do którego zmęczeni konsumenci chcieliby „powrócić”. Takie wyobrażenie poza-ludzkiego świata nie ma wiele wspólnego z ekologią (ani w ogóle z nauką). Spróbujemy zdekonstruować mit sielankowej „natury” i zastąpić go bardziej adekwatnymi – i chyba ciekawszymi – opowieściami o życiu na planecie Ziemia.

 

ZJAZD V  13-15 stycznia 2023 –   (lokalizacja zostanie podana w późniejszym terminie)

Cisza

Przechodząc od krytycznej części szkoły do części twórczej, zatrzymamy się na moment. Pobędziemy w ciszy, spróbujemy uruchomić zmysły podczas warsztatów o kinie i wspólnego słuchania muzyki. Będziemy wędrować, milczeć, medytować.

 

ZJAZD VI  17-19 lutego 2023 – (Fakytyczny Dom Kultury  – Warszawa)

Inne formy tworzenia I

Głęboko zakorzenione w zachodniej kulturze przekonanie, że tylko ludzie mają język i tworzą znaczenia okazało się fałszywe. Wprowadzenie do biosemiotyki pozwoli nam nie-ludzkie życie zupełnie inaczej: dostrzeżemy aktywne, twórcze aspekty innych form życia. Poszukamy innych form tworzenia i opowiadania w literaturze (m. in. w fantastyce).

 

ZJAZD VII – 31 marca – 2 kwietnia 2023 – (Faktyczny Dom Kultury – Warszawa)

Inne formy tworzenia II

Czego możemy się nauczyć od nie-ludzkiego świata? Przyjrzymy się innym – na przykład roślinnym – formom komunikacji i ekspresji. Weźmiemy na warsztat pojęcie ekopoetyki. Zastanowimy się w jaki sposób poszukiwać nowych metafor, nowych opowieści, jak adekwatnie opowiadać kryzysy planetarne takie jak zmiana klimatu, utrata bioróżnorodności, wojna i migracje.

 

ZJAZD VIII – 11-14 maja 2023 – (Puszcza Białowieska)

Inne formy tworzenia III

Podczas tego zjazdu nauczycielką będzie Puszcza. Nie zdradzimy, czego nas nauczy.

 

ZJAZD IX – 16-18 czerwca – (Okolice Warszawy)

„Nadzieja w mroku” i  sojusze na rzecz innych światów

Podczas ostatniego zjazdu podsumujemy drogę, jaką przeszliśmy w ciągu poprzednich miesięcy. Wraz z Rebeką Solnit poszukamy „nadziei w mroku” – radykalnej, ale nie naiwnej. Na przekór katastrofizmowi i zniszczeniu popatrzymy w przyszłość.