Oświadczenie

Karolina Rogaska jest absolwentką PSR i naszą koleżanką. Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że została skrzywdzona przez Marcina Kąckiego. Odsunęliśmy go od pracy ze studentkami i studentami PSR, poinformowaliśmy go o powodach tej decyzji. Wczoraj opublikował na łamach „Gazety Wyborczej” tekst-wyznanie, a dziś swoją odpowiedź na ten tekst na swoim FB zamieściła Karolina Rogaska.
Karolino, wspieramy Cię, jesteśmy z Tobą. Wierzymy w to, co mówisz, i szanujemy Twoją odwagę.
 
 
Prezes Fundacji Instytut Reportażu – Mariusz Szczygieł
Rada Programowa Polskiej Szkoły Reportażu: Olga Gitkiewicz, Julianna Jonek-Springer, Kamil Bałuk, Paweł Goźliński, Filip Springer
Koordynatorka szkoły – Aleksandra Pakieła
 
 
 
 
Oświadczenie nr 2 Fundacji Instytut Reportażu
 
W nawiązaniu do pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji i interpretacji na temat nadużyć, jakich dopuścił się redaktor Marcin Kącki względem reporterki Karoliny Rogaskiej, Fundacja Instytut Reportażu informuje:
 
1) O zachowaniu Marcina Kąckiego dowiedzieliśmy się na początku grudnia 2023 roku. Po zapoznaniu się ze sprawą przez koordynatorkę Polskiej Szkoły Reportażu – Aleksandrę Pakiełę, opiekuna programowego Szkoły – Pawła Goźlińskiego oraz prezesa Fundacji Instytut Reportażu – Mariusza Szczygła 13 grudnia Fundacja Instytut Reportażu zerwała współpracę z Marcinem Kąckim, gdyż nie ma u nas miejsca dla osób, które dopuszczają się takich zachowań.
Jednocześnie informujemy, że Marcin Kącki nie jest i nigdy nie był zatrudniony w Fundacji Instytut Reportażu. Był jednym z kilkudziesięciu wykładowców i wykładowczyń Polskiej Szkoły Reportażu związanych z Fundacją umowami o współpracy.
 
2) Marcin Kącki nie był tutorem Karoliny Rogaskiej w Polskiej Szkole Reportażu. Do nadużycia, którego się dopuścił, nie doszło w czasie pracy nad tekstem realizowanym w ramach Polskiej Szkoły Reportażu. Doszło do tego już po skończeniu przez Karolinę Rogaską szkoły w 2017 r., gdy pracowała nad reportażem dla Gazety Wyborczej, którego redaktorem był Marcin Kącki.
 
3) Do czasu opublikowania tekstu przez Marcina Kąckiego w Gazecie Wyborczej (5 stycznia 2024 roku) Karolina Rogaska nie życzyła sobie upubliczniania tej sprawy. Fundacja Instytut Reportażu postanowiła uszanować to życzenie.
 
4) Karolina Rogaska postanowiła ujawnić swoją tożsamość w poście z 6 stycznia 2024 roku, po publikacji tekstu Marcina Kąckiego. Tak jak pisaliśmy w poprzednim oświadczeniu: wspieramy Karolinę i jesteśmy z nią w stałym kontakcie.
 
5) W nawiązaniu do wypowiedzi Marcina Kąckiego dla Presserwisu informujemy, że Mariusz Szczygieł nie planował pisać i publikować na łamach Gazety Wyborczej żadnego tekstu poświęconego współczesnemu reportażowi, nie był też proszony przez Gazetę Wyborczą o przygotowanie takiego tekstu i nie miał żadnej wiedzy o przygotowywaniu tekstu przez Marcina Kąckiego.
 
 
Mariusz Szczygieł – prezes Fundacji Instytut Reportażu
oraz rada programowa Polskiej Szkoły Reportażu:
Kamil Bałuk, Olga Gitkiewicz, Paweł Goźliński, Julianna Jonek – Springer, Magdalena Kicińska, Aleksandra Pakieła, Filip Springer
Warszawa, 8.01.24, g. 19.30