Wyniki konkursu EPIC – edycja 2024

Zakończyliśmy rekrutację do konkursu w ramach programu EPIC – edycja 2024 dotycząca materiałów polskich.

Na konkurs wpłynęło 12 poprawnych pod względem formalnym i kompletnych wniosków. Pięcioosobowe jury oceniało każdy wniosek na specjalnym formularzu oceny. Każda propozycja mogła uzyskać maksymalnie 60 punktów od jednego jurora, łącznie 300 punktów. Ocenie podlegały jakość i potencjalny zasięg pomysłu, jego dopasowanie do celów programu i potrzeb lokalnych odbiorców oraz plan finansowy.

 

Oto redakcje, które złożyły najbardziej kompleksowe i interesujące propozycje:

 

Kosmos dla Dziewczynek

„Dziewczyński stres. W pułapce bycia dzielną” to cykl, który w pogłębiony sposób przyjrzy się epidemii stresu i zaharowania polskich dziewczynek, 257 pkt.

 

Oko.Press

„Radio wieś” cykl podcastów przybliżający sylwetki rolniczek i rolników, i poruszający tematy związane z produkcją żywności. Rozmowy będą nagrywane w całej Polsce, w wybranych gospodarstwach, 238 pkt.

 

Mały Format

„Jak działać? Od Uniwersytetu Zaangażowanego do okupacji Jowity, czyli współczesne młode ruchy protestu”, 225 pkt.

 

Pismo. Magazyn Opinii

„Publikacja serii reportaży at-large w celu zwiększenia świadomości najważniejszych problemów społecznych i ekologicznych oraz budowy zaufania do mediów wśród liderów opinii oraz osób unikających prasy”, 223 pkt.

 

 

W wymienionymi wyżej redakcjami będziemy współpracować przy realizacji projektu, bardzo się cieszymy i gratulujemy!

 

W załączniku publikujemy pełną listę rankingową.

Lista rankingowa EPIC