Wyniki konkursu EPIC

Zakończyliśmy rekrutację do konkursu w ramach programu EPIC.

Na konkurs wpłynęło 22 poprawnych pod względem formalnym i kompletnych wniosków. Czteroosobowe jury oceniało każdy wniosek na specjalnym formularzu oceny. Każda propozycja mogła uzyskać maksymalnie 60 punktów od jednego jurora, łącznie 240. Ocenie podlegały jakość i oryginalność pomysłu, jego dopasowanie do celów programu i potrzeb lokalnych odbiorców oraz plan finansowy.

Oto redakcje, które złożyły najbardziej kompleksowe i interesujące propozycje:

 

Pismo. Magazyn Opinii

Propagowanie najlepszych wzorców reportażu śledczo-analitycznego poprzez publikację serii reportaży/Soczewek poświęconych ważnym i różnorodnym kwestiom społecznym i ekologicznym 213 pkt.

 

Kosmos dla Dziewczynek

RÓŻOWE KOŃCE ŚWIATA – odporność psychiczna dziewczynek, 209 pkt.

 

Weekend Gazeta.pl

Państwo chce, żeby cię nie było. Śmierć cywilna w Polsce, 196 pkt. *

 

Magazyn Kontakt

Analiza dyskursu hierarchów Kościoła w Polsce wokół wyborów parlamentarnych 2023, 188 pkt.

 

Dwutygodnik

Kultura zaangażowania — cykl artykułów i podcastów w magazynie Dwutygodnik.com, 185 pkt.

 

Repospolita

Jestem uchodźcą. Poznajmy się, 185 pkt.

 

Oko.Press

Instrukcja naprawy rzek, 184 pkt.

 

W wymienionymi wyżej redakcjami będziemy współpracować przy realizacji projektu, bardzo się cieszymy i gratulujemy!

W załączniku publikujemy pełną listę rankingową.

Lista rankingowa EPIC

 

 

 

  • Zdanie odrębne Olgi Gitkiewicz.