Informacje organizacyjne

Warsztaty „Poszerzona rzeczywistość” to zupełnie nowy koncept w ramach festiwalu Miedzianka po Drodze – jedyny, który odbywa się w miejscu narodzin tej imprezy. Chcąc zmniejszyć antropopresję i ślad ekologiczny naszych działań ograniczamy je do nieinwazyjnych twórczych peregrynacji. W Miedziance w ciszy, spokoju i kameralnym gronie chcemy aktywnie doświadczyć tego miejsca, a potem zabrać stąd strzępki grzybni, która owocować będzie w całym kraju.

 

Warsztaty będą miały charakter terenowy – będą odbywać się na świeżym powietrzu, zachęcamy więc uczestników, żeby przygotowali się na okoliczność spacerów po (niekoniecznie suchej) trawie oraz w bardzo różnych warunkach pogodowych (również w razie deszczu). Przyda się też coś, żeby móc siąść bezpośrednio na ziemi (karimata itp.). Planujemy nie przejmować się pogodą – jest to część festiwalowego doświadczenia.

Zastrzegamy jednak, że jako organizator nie ponosimy odpowiedzialności za odwołanie warsztatów w przypadku wystąpienia obiektywnych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczestników – np. niemożliwych do przewidzenia groźnych warunków pogodowych.


Termin –  26-28 sierpnia 2022 r. Rozpoczynamy wieczorem w piątek 26 sierpnia 2022 r. , żeby w sobotę rano rozpocząć warsztaty. Warsztaty będą odbywać się w trzech blokach po 4 godziny każdy:
sobota 27 sierpnia godz. 9:00 – 13:00
sobota 27 sierpnia godz. 14:30 – 18:30
niedziela 28 sierpnia godz. 9:00 – 13:00.

 

Miejsce warsztatów – biuro festiwalowe będzie znajdować się w Starej Szkole w Miedziance. Warsztaty będą odbywać się w różnych okolicznych miejscach, szczegóły będziemy podawać już po zakupie biletów.

 

Noclegi i wyżywienie – nie zapewniamy wyżywienia ani noclegów. Po zakupie biletu na warsztaty wyślemy pomocne informacje organizacyjne, np. gdzie można zanocować. Ze względu na ograniczoną bazę noclegową w okolicy, zapewnimy miejsce na polu namiotowym w Janowicach Wielkich.

 

Zakup biletów – warsztaty zostały ułożone w ścieżki tematyczne i w tej chwili oferujemy możliwość zakupu tylko całych ścieżek. Bilety można kupować na stronie księgarni Wrzenie Świata wrzenie.pl  Każda ścieżka ma różne warianty kolejności warsztatów – przy zakupie można wybrać konkretną kolejność. W każdej grupie warsztatowej przewidujemy 15-20 miejsc.
Warunkiem wzięcia udziału w warsztacie jest ukończenie 18 lat oraz akceptacja poniższego regulaminu.

EDIT: od 1 sierpnia uruchamiamy również sprzedaż pojedynczych warsztatów, również na stronie Wrzenie Świata wrzenie.pl

 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt na maila katarzyna.chrapka@instytutr.pl


Regulamin uczestnictwa w warsztatach „Poszerzona Rzeczywistość” i zakupu biletów.

 

  1. Organizatorem Warsztatów w ramach Festiwalu Miedzianka Po Drodze jest Fundacja Instytut Reportażu.
  2. Wydarzenie odbędzie w dniach 26-28 sierpnia 2022 r. w Miedziance (i okolicach).
  3. Udział w warsztatach jest odpłatny. Zakupu biletów na ścieżkę (3 x warsztat) można dokonać w sklepie internetowym Wrzenie Świata.
  4. W warsztatach mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie.
  5. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom.
  6. Warsztaty mają charakter terenowy, zajęcia będą się odbywały na świeżym powietrzu. Uczestnik we własnym zakresie powinien zaopatrzyć się w odpowiednie na różną pogodę ubrania, coś do siedzenia (np. karimata).
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie warsztatów w przypadku wystąpienia obiektywnych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczestników – np. niemożliwych do przewidzenia groźnych warunków pogodowych.
  8. Uczestnicy Warsztatów zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora oraz osób odpowiedzialnych za Wydarzenie.
  9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz inne mienie uczestników Festiwalu, ani za szkody na osobie lub inne wypadki, chyba że zaistniały one z wyłącznej winy Organizatora.