3 i 4 lipca gościliśmy w Faktycznym Domu Kultury węgierski zespół Internews, z którym współpracujemy przy realizacji programu SERAPH („Strengthening Engagement of Regional Audiences in Poland and Hungary”). Rozmawialiśmy o sytuacji mediów lokalnych w Polsce i na Węgrzech i wymienialiśmy się doświadczeniami z naborów do programu grantowego.