O Polskiej Szkole Reportażu

O szkole

Polska Szkoła Reportażu to roczne szkolenie prowadzone przez Instytut Reportażu. Uczestnikami szkolenia mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe lub studenci ostatnich lat studiów.

 

Kto może zostać Studentką/Studentem?

Po raz kolejny zapraszamy dziennikarzy, redaktorów i innych twórców form dokumentalnych bez względu na wiek, staż i miejsce pracy oraz studentów (po 3. roku studiów), którzy są gotowi do intensywnej pracy i chcieliby nauczyć się jak tworzyć reportaż: jak wybierać temat (sprawę do opisania, bohatera); jak go dokumentować (praca na źródłach, podróż, pierwszy kontakt z bohaterem i sztuka rozmowy, rozstanie z bohaterem); jak pisać (kompozycja tekstu, język, forma); jak redagować tekst (dla redaktorów) i jak współpracować z redaktorem (dla autorów).

Zapraszamy tych, którzy chcą nie tylko pisać, ale także – wspólnie z nami – przeczytać ważne książki.

Polska Szkoła Reportażu jest szkoleniem umiejętności organizowanym przez Fundację Instytut Reportażu.

 

Co każda Uczestniczka/ każdy Uczestnik otrzyma?

Każdy Uczestnik będzie miał możliwość systematycznej, praktycznej, intensywnej nauki warsztatu reporterskiego oraz wielu osobistych rozmów/konsultacji z fachowcami literatury non-fiction. Każdy z Uczestników w ciągu roku szkoleniowego powinien napisać – pod opieką swojego tutora – minimum jeden lub dwa reportaże. Każda Uczestniczka i każdy Uczestnik będzie mieć swojego indywidualnego tutora. Będą nimi doświadczeni reporterzy lub redaktorzy. Z nimi przez cały czas trwania zajęć będzie można konsultować swoje teksty, pisane w ramach zajęć.

Każda Uczestniczka / każdy Uczestnik przejdzie cykl warsztatów i treningów umiejętności psychologicznych prowadzony przez profesjonalnych trenerów-psychoterapeutów. Obecność na treningach jest warunkiem kontynuacji nauki w Polskiej Szkole Reportażu. Na zakończenie Szkoły Uczestnicy szkolenia otrzymają Certyfikat Ukończenia Polskiej Szkoły Reportażu Szkoły / Instytutu Reportażu.

Koszty udziału Uczestników w imprezach, spektaklach i innych wydarzeniach przewidzianych w programie Szkoły pokrywa Instytut Reportażu. Jednak koszty przygotowania reportaży pokrywają Uczestnicy, niezależnie od wpłaconego czesnego.

 

Wykładowcy i Goście Specjalni prowadzący zajęcia w Polskiej Szkoły Reportażu:

Kamil Bałuk, Magdalena Budzińska, Justyna Dąbrowska, Olga Gitkiewicz, Paweł Goźliński, , Mikołaj Grynberg,  Wojciech Jagielski, Julianna Jonek-Springer, Marcin Kącki, Magdalena Kicińska, Teresa Kruszona, Cezary Łazarewicz, Ariadna Machowska, Tomasz Patora, Paweł P. Reszka, Agata Romaniuk, Karolina Sulej, Witolf Szabłowski, Filip Springer, Grzegorz Sroczyński, Katarzyna Surmiak-Domańska, Mariusz Szczygieł,  Maciej Wasielewski, Ewa Winnicka, Małgorzata Rejmer, Maciej Okraszewski, Daniel Lis, Kacper Pobłocki, Paweł Cywiński

 

Lektury – podstawa

Hanna Krall – „Żal”
Lidia Ostałowska – „Farby wodne”
Filip Springer – „Miedzianka”,
Mariusz Szczygieł – „Gottland”,
Małgorzata Szejnert – „Wyspa klucz”,
Wojciech Jagielski – „Wszystkie wojny Lary”
Paweł Piotr Reszka – „Płuczki”,
Katarzyna Surmiak-Domańska – „Mokradełko”,
Olga Gitkiewicz – „Nie zdążę”,
Kamil Bałuk – „Wszystkie dzieci Louisa”,
Truman Capote – „Z zimną krwią”,
Martín Caparrós – „Głód”.
Mariusz Szczygieł „Fakty muszą zatańczyć”

 

Lektury – rozszerzona lista 

Mariusz Szczygieł  „Nie ma”, „Niedziela, która zdarzyła się w środꔄ100/XX”

Filip Springer – „Miasto Archipelag”,

Wojciech Tochman Schodów się nie pali”,

Katarzyna Surmiak-Domańska  „Kieślowski. Zbliżenie”, „Czystka”

Ewa Winnicka „Angole”, „Był sobie chłopczyk” 

Marcin Kącki  „Maestro”,

Wojciech Jagielski „Wypalanie traw”,

Maciej Wasielewski  „Jutro przypłynie królowa”,

red. Beata Szady „Dziobak literatury. Reportaże latynoamerykańskie”,

Małgorzata Rejmer „Bukareszt. Kurz i krew” i „Błoto słodsze niż miód”,  

Swietłana Aleksijewicz „Czarnobylska modlitwa”, 

Paweł P. Reszka „Białe płatki, złoty środek. Historie rodzinne”

Mikołaj Grynberg „Oskarżam Auschwitz” i „Rejwach”,
Justyna Dąbrowska
„Nie ma czego się bać. Rozmowy z mistrzami” i „Miłość jest warta starania”,

Olga Gitkiewicz  „Nie zdążę”,

Karolina Sulej „Rzeczy osobiste”.

 

Kiedy zajęcia?

Szkoła obejmuje dziesięć INTENSYWNYCH, trzydniowych zjazdów w Warszawie rozpoczynających się we wrześniu 2022 roku, a kończących w kwietniu 2023 roku. Zjazdy odbywają się od czwartkowego popołudnia, (od godz. 16) do niedzieli (do godz. 16), w podziale na grupy.
Terminy zjazdów zostają podane w ogłoszeniu o rekrutacji, z zastrzeżeniem, że mogą ulec zmianie najpóźniej dwa miesiące przed terminem zjazdu.

 

Pierwszy zjazd:

Grupa A 8-10 września 2022
Grupa B 9-11 września 2022

Zjazdy odbywać się będą w Warszawie w siedzibie Instytutu Reportażu przy ul. Gałczyńskiego 12 lub w innym miejscu w Warszawie wyznaczonym przez Instytut Reportażu. Uczestnicy spoza Warszawy zapewniają sobie nocleg we własnym zakresie. W trakcie zajęć przewidziane są przerwy na posiłki (studenci organizują je sobie we własnym zakresie).

 

Uczestnicy otrzymują kartę zniżkową na zakupy w księgarni Instytutu Reportażu i we Wrzeniu Świata.

 

Grupy

Docelowo próbujemy zrekrutować dwie grupy, maksymalnie po 23 osoby.

Grupa A – zajęcia od czwartku, ok. 16:00 do soboty po południu.
Grupa B – zajęcia od piątku, ok. 16:00 do niedzieli po południu.

W piątek po 16:00 i sobotę do popołudnia odbywać będą się zajęcia wspólne.
W pozostałym czasie – ćwiczenia i warsztaty.

Szczegóły we wstępnym harmonogramie na rok 2022/2023

 

Uwaga! Przy zgłoszeniu należy zdeklarować preferowany tryb: 

a) Grupa A czw-sb;
b) Grupa B pt-nd;
c) udział w obu grupach możliwy

Wybór opcji c) zwiększa szansę na pozytywną weryfikację zgłoszenia.