06 Lipca 2022 ― Środa,
godz. 17:30

Galeria jednego obrazu. Dzieło faktyczne: Diana Lelonek

Fundacja Instytut Reportażu zaprasza na trzecią odsłonę cyklu
GALERIA JEDNEGO OBRAZU – DZIEŁO FAKTYCZNE: Diana
Lelonek, Fotografia obiektu znalezionego z serii: Centrum Żywych
Rzeczy, 2016
Na zakończenie sezonu spotkań i premier, 6 lipca o godz. 18.00 w
Faktycznym Domu Kultury, zapraszamy na kameralny wernisaż dzieła
faktycznego* autorstwa Diany Lelonek, która działa na styku sztuki i
eko-aktywizmu badając wzajemne związki człowieka i natury. W Galerii
Jednego Obrazu artystka przedstawi fotografię obiektu znalezionego
pochodzącego ze środowiska po-elektronicznego (format 100×70) z
serii: Centrum Żywych Rzeczy. Tajemniczy, z pozoru abstrakcyjny
obiekt to w istocie hybryda porzuconej przez człowieka części
elektronicznego urządzenia z kolonizującymi ją organizmami
naturalnymi. W Centrum Żywych Rzeczy gromadzona jest kolekcja
znalezionych przedmiotów pokrytych mchami i roślinami, zestaw
fotografii, dokumentacja reaserchu. Centrum Żywych Rzeczy to para-
instytucja badawcza założona w 2016 roku w celu badania,
gromadzenia i popularyzacji wiedzy dotyczącej nowych
„humanotycznych form przyrody”.
Wszystkie eksponaty zgromadzone w kolekcji to porzucone przedmioty,
zużyte i niepotrzebne już towary – odpady ludzkiej nadprodukcji, które
stały się naturalnym środowiskiem dla wielu żywych organizmów. Okazy
zostały znalezione na nielegalnych wysypiskach śmieci, gdzie dochodzi
do transgresji przedmiotów wytworzonych przez człowieka i tkanek
roślinnych. Te hybrydy roślin i sztucznych przedmiotów są trudne do
sklasyfikowania, gdyż są jednocześnie ożywione i nieożywione.
Produkty uczestniczą w niemal każdym procesie zachodzącym w
biosferze, dlatego nie da się definitywnie oddzielić procesów
ekonomicznych czy społecznych od tzw. procesów naturalnych.
Więcej o projekcie na: www.centerforlivingthings.com
O prezentowanym dziele i cyklu, z którego pochodzi, oraz o swojej
unikalnej praktyce twórczej artystka opowie prezentując dokumentację
swojej działalności.
*Kilka razy w roku na głównej ścianie w Faktycznym Domu Kultury przy
Gałczyńskiego 12 w Warszawie pokazujemy jeden nowy „obraz
faktyczny”. To dzieło współczesnego twórcy lub twórczyni, które dotyka
spraw aktualnych, społecznych, politycznych, czy historycznych. Na
odsłonięciu obrazu twórcy opowiedzą o idei dzieła oraz swoich
inspiracjach. Za dobór dzieł odpowiedzialni są: Anna Sańczuk
(historyczka sztuki, dziennikarka) i Mariusz Szczygieł (reporter i prezes
Fundacji Instytut Reportażu).
Po wernisażu kontynuujemy wizytę w świecie sztuki. W tym samym
miejscu (Faktyczny Dom Kultury) o godz. 19.00 odbędzie się promocja
książki „Kobiety Witkacego. Metafizyczny harem” Małgorzaty Czyńskiej
(wyd. Marginesy). Spotkanie zapowie Mariusz Szczygieł, a poprowadzi
Anna Sańczuk.
Diana Lelonek (ur.1988) – polska artystka wizualna i aktywistka
ekologiczna zajmująca się wzajemnymi wpływami i powiązaniami
człowieka i środowiska. Absolwentka Fotografii na Wydziale
Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
(PL). Doktorat na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich na
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Lelonek bada relacje między
ludźmi a innymi gatunkami. Jej projekty są odpowiedzią na procesy
nadprodukcji, nieograniczonego wzrostu i naszego kolonizatorskiego
stosunku do środowiska. Wykorzystuje fotografię, żywą materię i
znalezione przedmioty, tworząc prace interdyscyplinarne, często na
styku sztuki i nauki.
Brała udział w międzynarodowych biennale, festiwalach i pokazach
grupowych, m.in: Riga International Biennale of Contemporary Art
RIBOCA; Edith-Russ-Haus for Media Art, Oldenburg; Centrum Sztuki
Współczesnej, Warszawa; Kunstraum Niederosterriech, Wiedeń;
Temporary Gallery, Kolonia; Ballarat Photography Biennale, Australia;
Tallin Art Hall; Culturescapes Festival, Bazylea; Musee de l'Elysee,
Lozanna.
dianalelonek@gmail.com | www.dianalelonek.com
Artystkę reprezentuje Lokal_30 Gallery \ www.lokal30.pl

Współpraca:
lokal_30
Gdzie:
Faktyczny Dom Kultury

Godzina:
17:30
Dołącz do:
Galeria jednego obrazu. Dzieło faktyczne: Diana Lelonek
Przejdź do wydarzenia