11 Października 2022 ― Wtorek,
godz. 19:00

Jarosław Mikołajewski Życie na xanaksie

Zapraszamy na spotkanie z Jarosławem Mikołajewskim z okazji premiery tomiku jego poezji „Życie na xanaksie”.
Życie na xanaksie to dogłębne spojrzenie w teraźniejszość i na detale, które pomijamy w codziennym biegu. W swoim najnowszym tomie Jarosław Mikołajewski, jeden z najbardziej uznanych polskich współczesnych poetów, nie po raz pierwszy oddaje głos emocjom i wrażliwości. Autor skupia się na refleksyjnej obserwacji rzeczywistości, snów. Czasem opowiada o Bogu, innym razem droczy się z nim, pyta o sens życia, które postrzega jako wypadkową bezsilności i pragnień. Tęsknota za zmarłymi, godzenie się ze swoim dojrzałym wiekiem i śmiercią, a także szczere spojrzenie na zmieniające się z biegiem czasu ciało to motywy powracające w kolejnych wierszach. Najnowszy tom jest również odpowiedzią poety na aktualne wydarzenia i wyrazem niezgody na świat, który niesie ze sobą wojny, choroby i cierpienie.
Poezja, która rozszczelnia świat, wykracza poza słowo – i to jest jej największa wartość.

Współpraca:

Gdzie:
Faktyczny Dom Kultury

Godzina:
19:00
Dołącz do:
Jarosław Mikołajewski Życie na xanaksie
Przejdź do wydarzenia