01 Marca 2022 ― Wtorek,
godz. 19:00

Ludobójcy. Spotkanie z Konstantym Gebertem

Faktyczny Dom Kultury zaprasza na Gałczyńskiego 12 na premierę książki Konstantego Geberta „Ostateczne rozwiązania. Ludobójcy i ich dzieło”.
Rozmowę z Autorem poprowadzi Wojciech Jagielski.
Książka ukazuje się nakładem Wydawnictwa Agora.
Zanim Rafał Lemkin w czasie Zagłady ukuł termin genocide, „ludobójstwo”, eksterminacja całych grup społecznych była, w ogólnie przyjętej opinii prawników i rządzących, suwerennym prawem władz każdego kraju. „Farmer ma prawo wytępić swoje stado. Jeśli próbujesz mu w tym przeszkodzić, naruszasz cudzą własność”.
Konstanty Gebert śledzi historię ludobójstw ostatnich 120 lat, od wymordowania przez cesarskie Niemcy rdzennych mieszkańców Namibii, poprzez dokonane przez Turków ludobójstwo Ormian, zbrodnie popełnione w Kambodży Czerwonych Khmerów oraz w Rwandzie i w byłej Jugosławii, aż po dokonujące się dzisiaj w Chinach wyniszczanie Ujgurów. Pyta o ich źródła i konsekwencje oraz o to, czy i jak możemy je powstrzymać, by hasło „Nigdy więcej” nie było pustym frazesem.

Czy książka o ludobójstwie może być zajmująca? Bezstronna? Jednoznaczna? Krzepiąca, choć nie zostawiająca złudzeń? Przystępna, nawet sprawcza? Jeśli tak, to jest właśnie ta książka.
Prof. Joanna Tokarska-Bakir, antropolog, Uniwersytet Warszawski

Ta niezwykła książka jest próbą odpowiedzi na pytania, które stawiali sobie myśliciele tej miary co Rafał Lemkin, Hannah Arendt czy Zygmunt Bauman. Gebert stawia i dokumentuje tezę, że Zagłada nie była w historii Europy i świata aktem jednorazowym i wyjątkowym. Jego przemyślenia skłaniają do zadumy nad tym, co sprawia, że normalni ludzie stają się jej sprawcami. I dlaczego immanentne zło zyskuje w oczach sprawców rangę moralnej wartości.
Prof. Adam Daniel Rotfeld, b. minister spraw zagranicznych, Uniwersytet Warszawski

Konstanty Gebert w sposób niezwykle erudycyjny przypomina, że masowy mord towarzyszy człowiekowi przynajmniej od rzezi antycznej Troi. Ale w ludobójstwie nie chodzi o przyjemność mordowania. Jest, na zgubę naszych sumień, drogą ku koślawej i zbrodniczej przebudowie świata. To ludzie ludziom gotują ten los, a okrzyk „Nigdy więcej” może być traktowany jak okrutna drwina. Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy umieją się przejmować losem bliźnich.
Paweł Smoleński, reporter, „Gazeta Wyborcza”

Konstanty Gebert (ur. 1953) rozpoczął działalność dziennikarską w prasie podziemnej (dwutygodnik „KOS”, gdzie zaczął używać pseudonimu „Dawid Warszawski”); z „Gazetą Wyborczą” związany jest od jej powstania. Był jej korespondentem podczas wojny w Bośni, a przy tym współpracownikiem Specjalnego Sprawozdawcy ONZ Tadeusza Mazowieckiego. Pisał też doniesienia m.in. z Turcji, Kaszmiru i Birmy, przez lata śledził konflikt izraelsko-palestyński, badał skutki ludobójstwa w Rwandzie. Był zarazem jednym z architektów odrodzenia się życia żydowskiego w Polsce, współzałożycielem niezależnego Żydowskiego Uniwersytetu Latającego i Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, oraz twórcą i pierwszym naczelnym żydowskiego miesięcznika „Midrasz”. Jest autorem dwunastu książek, i kilku tysięcy artykułów prasowych opublikowanych w Polsce i za granicą. Wykładał m. in. na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie, Uniwersytecie Berkeley w Kalifornii, Grinnell College i Collegium Civitas

Współpraca:
Agora
Gdzie:
Faktyczny Dom Kultury

Godzina:
19:00
Dołącz do:
Ludobójcy. Spotkanie z Konstantym Gebertem
Przejdź do wydarzenia