26 Czerwca 2024 ― Środa,
godz. 18:00

Młodzi mówią. Dyskusja młodych dziennikarzy i dziennikarek z Radia Nowy Świat i Radia 357

Faktyczny Dom Kultury zaprasza na spotkanie autorskie połączone z dyskusją wokół raportu „Młode pokolenie dziennikarek i dziennikarzy w Radiu Nowy Świat i Radiu 357”.

Podczas spotkania, autorki raportu przedstawią efekty dwuletniej (2022/2023) inicjatywy badawczej, której rezultatem jest raport dotyczący młodego pokolenia twórczyń i twórców niezależnych rozgłośni.
Nie zabraknie również dyskusji z zaproszonymi dziennikarkami i dziennikarzami, którzy udzielili głosu w badaniach i podzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat ich wpływu na
funkcjonowanie radia internetowego na polskim rynku medialnym.
Dyskusja będzie okazją do zgłębienia tematu dynamicznych zmian w polskiej rzeczywistości medialnej oraz roli, jaką odgrywają nowe głosy w rozwoju niezależnego radia w Polsce.

Prowadzące Maria Konrad i Klara Korejba to badaczki związane z Instytutem Badań Organizacji Kultury – IBOK, którego celem jest prowadzenie badań w obszarze kultury oraz wspieranie procesów zarządczych w organizacjach związanych z działalnością twórczą, edukacją kulturalną i dziedzictwem kulturowym.
Projekt został zrealizowany w ramach programu wsparcia finansowego Narodowego Instytutu Wolności w ramach zadania Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju
Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030, w programie „Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!”

Link do raportu:

Współorganizacja: Instytut Badań Organizacji Kultury IBOK

Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa

Współpraca:
Instytut Badań Organizacji Kultury IBOK
Gdzie:
Faktyczny Dom Kultury

Godzina:
18:00
Dołącz do:
Młodzi mówią
Przejdź do wydarzenia