30 Maja 2023 ― Wtorek,
godz. 18:00

„Zaślubiny Arnolfinich – obraz nieznany” – wykład Doroty Borowskiej

Faktyczny Dom Kultury zaprasza na wyklad Doroty Borowskiej!
„Małżeństwo Arnolfinich” z roku 1434 to jedno z najważniejszych dzieł sztuki, które do dziś wywołuje zachwyt i intryguje.
Mimo wysiłku wielu badaczy wciąż pozostają otwarte pytania kim są bohaterowie, jaką sytuację obraz przedstawia i dla kogo został namalowany?
Dorota Borowska – współczesna malarka, podejmuje próbę przyjrzenia się tajemniczemu obrazowi z zupełnie nowej perspektywy. Używając swej wiedzy i malarskiego doświadczenia, przedstawi autorską analizę kompozycji dzieła. Jej badanie odkrywa po ponad pięciuset latach wieko tajemnicy, zawartej w geometrii nietypowo zastosowanej w kompozycji, czemu trudno znaleźć porównywalne dzieło.
Badawcza podróż dotyka także tematów z zakresu psychofizjologii widzenia oraz przywołuje mniej znaną rolę Jana van Eycka jako dyplomaty Filipa Dobrego w okresie wojny stuletniej. Rysująca się podczas analizy perspektywa staje się źródłem zupełnie nowej interpretacji dzieła opartej na przesłankach nie branych do tej pory pod uwagę. Mimo historycznego tła zobaczymy jak ponadczasowe jest to dzieło, które nieustannie ożywia i czyni ze zwykłych widzów zapalonych badaczy w interpretacyjnej przygodzie.
Po wykładzie odbędzie się wernisaż w Sarna.Design https://www.facebook.com/samabysarna podczas, którego zaprezentowane zostaną prace inspirowane badaniem.
Dorota Borowska – ukończyła Akademię Sztuk pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa, tamże zdobyła tytuł doktora pracą „Malarstwo w ciemności, czyli o tym, jak to, co niewidoczne konstytuuje to, co widoczne” w 2013 roku.
W 2021 r ukończyła Instytut Gestalt w Krakowie
Współpraca:

Gdzie:
Faktyczny Dom Kultury

Godzina:
18:00
Dołącz do:
„Zaślubiny Arnolfinich – obraz nieznany" - wykład Doroty Borowskiej
Przejdź do wydarzenia